10 (1) 05

Nauka innov. 2014, 10(1):43-55
https://doi.org/10.15407/scin10.01.043

О.В. Марковський1, М.О. Банникова1, В.В. Борисова2, Т.В. Федоренко1, Б.В. Моргун1
1 Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України, Київ
2 Інститут сільського господарства степової зони НААН України, Дніпропетровськ

 

Виявлення генів, які детермінують якісні характеристики зерна та стійкість до стресових факторів у кукурудзи

Розділ: Науково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України
Мова статті: українська
Анотація: Здійснено оцінку 200 експериментальних форм кукурудзи НВФГ «Компанія "Маїс"» щодо наявності генів, які детермінують якісні характеристики зерна (гени wx та fl-2) та стійкість до гербіцидів (гени bar (pat), epsps) і комах (cry-гени). Проведено виділення загальної ДНК з живої рослинної тканини кукурудзи, добір та дизайн праймерів для виявлення генів wx, fl-2, bar (pat), mepsps, CP4 epsps, cry1A(b), cry1F, cry1A.105, mcry3A, cry2Ab2, cry3Bb1, cry34Ab1, cry35Ab1. Розроблено методики мультиплексної та низхідної (Touchdown) полімеразних ланцюгових реакцій (ПЛР) та проведено ампліфікацію визначених послідовностей. Серед проаналізованих 200 експериментальних форм кукурудзи НВФГ «Компанія «Маїс» жодного трансгена (bar (pat), mepsps, CP4 epsps, cry1A(b), cry1F, cry1A.105, mcry3A, cry2Ab2, cry3Bb1, cry34Ab1, cry35Ab1) виявлено не було, у той час як ген fl-2 знайдено у 41-му зразку, ген wx — у 192-х проаналізованих зразках.
Ключові слова: кукурудза, трансгени, якісні характеристики зерна, праймери, полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР).

Повний текст (PDF)