Методологічні підходи до оцінки технологічного рівня промислового виробництва

1Федулова, ЛІ
1Інститут економіки та прогнозування НАН України, Київ
Nauka innov. 2008, 4(4):65-84
https://doi.org/10.15407/scin4.04.065
Рубрика: Світ інновацій
Мова: Українська
Анотація: 
Визначені та обґрунтовані показники (індикатори) для оцінки технологічного рівня промисловості; обґрунтовані принципи технологічної політики та розроблений комплекс заходів щодо підвищення технологічного рівня промисловості як основи забезпечення конкурентоспроможності України. Розроблено та адаптовано до практики методологічний інструментарій для встановлення реального рівня технологічного розвитку окремих галузей промисловості. Обґрунтована економічна політика щодо результативної реалізації інноваційно-інвестиційного ресурсу.
Ключові слова: індикатори, галузі промисловості, промислова політика, технологічний рівень
Посилання: 
1. Авдулов А.Н., Кулькин А.Н. Наукоемкие технологии и их роль в современной экономике // www.rubricon.ru.
2. Господарський комплекс України. Господарський процесуальний кодекс України: Офіційні тексти / Міністерство юстиції України. — К.: Юрінком Інтер, 2004. —304 с.
3. Classification of economic activities in the European Community. NACE Rev. 1.1 classification at 3-digit level.
4. Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД). Наказ Держкомстату від 26.12.2005 р. № 357.