1Мележик, ПМ, 1Разсказовський, ВБ, 1Резніченко, НГ, 1Зуйков, ВО, 1Андренко, СД, 1Сидоренко, ЮБ, 1Провалов, СА, 2Варавiн, АВ, 2Усов, ЛС, 3Чмиль, ВМ, 3Муськин, ЮН
1Інститут радіофізики та електроніки ім. А.Я. Усикова НАН України, Харків
2Інститут радіофізики і електроніки ім. А.Я. Усикова НАН України, Харків
3ВАТ "Науково-виробниче підприємство «Сатурн»", Київ
Nauka innov. 2008, 4(3):5-13
https://doi.org/10.15407/scin4.03.005
Рубрика: Науково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України
Мова: Російська
Анотація: 
Обґрунтовано доцільність та технічні можливості створення напівпровідникового когерентного радіолокатора міліметрового діапазону радіохвиль (Ка-діапазон) для моніторингу наземного руху в аеропортах. Він має деякі переваги порівняно з існуючими (зокрема, кращі габаритні та експлуатаційні характеристики, суттєво менші рівні енергоспоживання та НВЧ-випромінювання) і забезпечує виявлення рухомих цілей та їх класифікацію за швидкістю. Обґрунтовано вибір технічних рішень, створено експериментальний зразок радіолокатора та проведено його випробування. Антену нового типу та напівпровідниковий когерентний приймально-передавальний пристрій створено науковцями та фахівцями України.
Ключові слова: аеропорт, когерентний напівпровідниковий приймач-передавач, міліметрові радіохвилі, селекція рухомих цілей
Посилання: 
1. Правила радіолокаційного обслуговування. Пункт 13.2: використання радіолокатора контролю наземного руху // Міністерство Транспорту України. Наказ від 15.04.2004, № 311.
2. Ferri M., Galati G., Naldi M. W-band Radar for Airport Traffic Monitoring:Implementation, First Operational Result, Perspectives. // MSMW'2001 Symp. Proc. Kharkov, Ukraine, June 4—9, 2001, V.1, pp. 27—32.
3. Государственный стандарт Российской Федерации (ГОСТ Р51505-99) "Система обзора летного поля и управления движением воздушных судов и транспортных средств по аэродрому".
4. Евдокимов А.П., Комяк В.А., Мележик П.Н., Разсказовский В.Б. Чмиль В.М. Когерентный радиолокатор миллиметрового диапазона для обзора летного поля // Прикладная радиоэлектроника. — 2003, Т. 2, № 1, С. 10—18.
5. Разработка и экспериментальная проверка метода высокоинформативного дистанционного зондирования участков земной поверхности в миллиметровом диапазоне радиоволн. Отчет о НИР (заключительный) /Институт радиофизики и электроники НАН Украины; рук. В.Б.Разсказовский. — № ГР 01.01.U004648; инв. №02.03.U000522 — Харьков, 2002. — 105 с.
6. Экспериментальная проверка, доработка и демонстрация возможностей аппаратуры и метода радиолокационного мониторинга участков местности. Отчет о НИР / Институт радиофизики и электроники НАН Украины (ИРЭ НАН Украины); рук. В.Б.Разсказовский. — № ГР 01.03.U000648; инв. № 02.06U009157 —Харьков, 2006. — 81 с.
7. Розробка експериментального зразка радіолокаційної системи міліметрового діапазону нового типу для спостереження за об'єктами та їх рухом на територіях аеропортів для забезпечення диспетчерських і охоронних функцій. Звіт про НДР (заключний) / Інститут радіофізики та электроніки НАН України;кер. П.М. Мележик. — № ДР 01.01.U004648; інв.№ 02.06.U007971 — Харків, 2006. — 99 с.
8. Андренко С.Д., Девятков Н.Д., Шестопалов В.П. Антенные решетки миллиметрового диапазона. — ДАН СССР, 1978. — т. 240, № 6, С. 1340—1343.
9. Андренко С.Д., Провалов С.А., Сидоренко Ю.Б. Четырехлучевая антенная решетка миллиметрового диапазона // Труды международной научной конференции "Излучение и рассеяние электромагнитных волн" ИРЭ МВ — 2005, Таганрог. — 2005. — С. 165—167.
10. Зуйков В.А., Клочко Г.И., Колисниченко М.В., Потиенко В.П., Черный Б.С. Приемо-передающий радиолокационный модуль миллиметрового диапазона длин волн // Технология и конструирование в электронной аппаратуре. — 2003, № 3. — С. 15—18.