Напівпровідниковий когерентний радіолокатор міліметрових хвиль контролю наземного руху в аеропортах

1Мележик, ПМ
1Разсказовський, ВБ
1Резніченко, НГ
1Зуйков, ВО
1Андренко, СД
1Сидоренко, ЮБ
1Провалов, СА
2Варавiн, АВ
2Усов, ЛС
3Чмиль, ВМ
3Муськин, ЮН
1Інститут радіофізики та електроніки ім. А.Я. Усикова НАН України, Харків
2Інститут радіофізики і електроніки ім. А.Я. Усикова НАН України, Харків
3ВАТ "Науково-виробниче підприємство «Сатурн»", Київ
Nauka innov. 2008, 4(3):5-13
https://doi.org/10.15407/scin4.03.005
Рубрика: Науково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України
Мова: Російська
Анотація: 
Обґрунтовано доцільність та технічні можливості створення напівпровідникового когерентного радіолокатора міліметрового діапазону радіохвиль (Ка-діапазон) для моніторингу наземного руху в аеропортах. Він має деякі переваги порівняно з існуючими (зокрема, кращі габаритні та експлуатаційні характеристики, суттєво менші рівні енергоспоживання та НВЧ-випромінювання) і забезпечує виявлення рухомих цілей та їх класифікацію за швидкістю. Обґрунтовано вибір технічних рішень, створено експериментальний зразок радіолокатора та проведено його випробування. Антену нового типу та напівпровідниковий когерентний приймально-передавальний пристрій створено науковцями та фахівцями України.
Ключові слова: аеропорт, когерентний напівпровідниковий приймач-передавач, міліметрові радіохвилі, селекція рухомих цілей
Посилання: 
1. Правила радіолокаційного обслуговування. Пункт 13.2: використання радіолокатора контролю наземного руху // Міністерство Транспорту України. Наказ від 15.04.2004, № 311.
2. Ferri M., Galati G., Naldi M. W-band Radar for Airport Traffic Monitoring:Implementation, First Operational Result, Perspectives. // MSMW'2001 Symp. Proc. Kharkov, Ukraine, June 4—9, 2001, V.1, pp. 27—32.
3. Государственный стандарт Российской Федерации (ГОСТ Р51505-99) "Система обзора летного поля и управления движением воздушных судов и транспортных средств по аэродрому".
4. Евдокимов А.П., Комяк В.А., Мележик П.Н., Разсказовский В.Б. Чмиль В.М. Когерентный радиолокатор миллиметрового диапазона для обзора летного поля // Прикладная радиоэлектроника. — 2003, Т. 2, № 1, С. 10—18.
5. Разработка и экспериментальная проверка метода высокоинформативного дистанционного зондирования участков земной поверхности в миллиметровом диапазоне радиоволн. Отчет о НИР (заключительный) /Институт радиофизики и электроники НАН Украины; рук. В.Б.Разсказовский. — № ГР 01.01.U004648; инв. №02.03.U000522 — Харьков, 2002. — 105 с.
6. Экспериментальная проверка, доработка и демонстрация возможностей аппаратуры и метода радиолокационного мониторинга участков местности. Отчет о НИР / Институт радиофизики и электроники НАН Украины (ИРЭ НАН Украины); рук. В.Б.Разсказовский. — № ГР 01.03.U000648; инв. № 02.06U009157 —Харьков, 2006. — 81 с.
7. Розробка експериментального зразка радіолокаційної системи міліметрового діапазону нового типу для спостереження за об'єктами та їх рухом на територіях аеропортів для забезпечення диспетчерських і охоронних функцій. Звіт про НДР (заключний) / Інститут радіофізики та электроніки НАН України;кер. П.М. Мележик. — № ДР 01.01.U004648; інв.№ 02.06.U007971 — Харків, 2006. — 99 с.
8. Андренко С.Д., Девятков Н.Д., Шестопалов В.П. Антенные решетки миллиметрового диапазона. — ДАН СССР, 1978. — т. 240, № 6, С. 1340—1343.
9. Андренко С.Д., Провалов С.А., Сидоренко Ю.Б. Четырехлучевая антенная решетка миллиметрового диапазона // Труды международной научной конференции "Излучение и рассеяние электромагнитных волн" ИРЭ МВ — 2005, Таганрог. — 2005. — С. 165—167.
10. Зуйков В.А., Клочко Г.И., Колисниченко М.В., Потиенко В.П., Черный Б.С. Приемо-передающий радиолокационный модуль миллиметрового диапазона длин волн // Технология и конструирование в электронной аппаратуре. — 2003, № 3. — С. 15—18.