1Карпов, ПА, 1Демчук, ОМ, 2Брицун, ВМ, 1Литвин, ДІ, 1Пидюра, МО, 1Раєвський, ОВ, 1Самофалова, ДО, 1Співак, СІ, 2Волочнюк, ДМ, 1Ємець, АІ, 1Блюм, ЯБ
1Інститут харчової біотехнології і геноміки НАН України, Київ
2Інститут органічної хімії НАН України, Київ
Nauka innov. 2016, 12(3):44-59
https://doi.org/10.15407/scin12.03.044
Рубрика: Наукові основи інноваційної діяльності
Мова: Українська
Анотація: 
У рамках реалізації головної мети створеної в УНГ віртуальної організації CSLabGrid було виконано пошук нових протитуберкульозних сполук. З використанням встановленої на IFBG Claster програми FlexX і моделі чотирьох перспективних сайтів зв’язування лігандів на поверхні FtsZ-білка Mycobacterium tuberculosis було виконано скринінг бази даних, що містила 2886 сполук, синтезованих в Інституті органічної хімії НАН України. На підставі показників LE і ΔG, результатів докінгу в програмі CCDC Gold і обрахунку молекулярної динаміки комплексів було відібрано групу перспективних інгібіторів FtsZ. Під час експериментальної перевірки in vitro шість речовин проявили найвищу ефективність інгібування ГТФ-азної активності FtsZ-білка. Також за результатами експериментальної оцінки in vitro було обрано три речовини, які водночас проявляють максимальне пригнічення полімеризації та ГТФ-азної активності FtsZ-білка.
Ключові слова: in vitro, біоінформатика, віртуальний скринінг, структурна біологія, туберкульоз