Застосування методів аналізу та оцінки ризиків в діяльності вищого навчального закладу

Должанський, АМ
Пройдак, ЮС
Ревенко, ОО
Nauka innov. 2016, 12(5):5-13
https://doi.org/10.15407/scin12.05.005
Рубрика: Наукові основи інноваційної діяльності
Мова: Українська
Анотація: 
З урахуванням рекомендацій стандартів ISO 9001:2015 та ISO серії 31000 при застосуванні відомих методів аналізу суттєвих аспектів функціонування організації (PEST-аналіз, SWOT-аналіз, SNW-аналіз) ідентифіковано ризики у діяльності університету (на прикладі Національної металургійної академії України). Оцінювання значущості цих ризиків з використанням системи FMEA дозволило визначити відповідні першочергові запобіжні заходи.
Ключові слова: ідентифікація та вимірювання ризиків, вища освіта, запобіжні заходи