Вплив автотранспорту на робочі місця в мережі установ обслуговування (за фактором шуму й загазованості в центрі міста Дніпро)

Саньков, ПМ
Ткач, НО
Дікарев, КБ
Близнюк, АМ
Гваджаіа, БД
Nauka innov. 2018, 14(3):67-75
https://doi.org/10.15407/scin14.03.067
Рубрика: Науково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України
Мова: Українська
Анотація: 
Вступ. Розглянуто основні положення щодо реалізації конституційного права працівників на охорону їх життя та здоров’я у процесі трудової діяльності, на належні та безпечні умови праці, а також питання щодо регуляції за участю відповідних органів державної влади відносин між роботодавцем і працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища й встановлення єдиного порядку організації охорони праці в Україні.
Проблематика. Аналіз проблем розвитку сучасного громадського центру як мережі установ обслуговування з урахуванням стану безпеки праці на робочих місцях.
Мета. Створення якісних та безпечних умов праці щодо фактору шуму та забруднення відпрацьованими газами від автотранспорту, що рухається проспектом Д. Яворницького, для персоналу установ обслуговування на території громадського центру міста Дніпро.
Матеріали й методи. Шляхом натурних спостережень отримано дані про стан шумового режиму, рівень загазованості від автотранспорту та кількість робочих місць на дослідній території.
Результати. Рівні шумового забруднення за два метри від фасадів будинків першого ешелону забудови по просп. Д. Яворницького коливаються від 72 дБА до 75 дБА. Концентрація відпрацьованих газів коливається в межах 15-35 мг/м3. Встановлено, що на території центру знаходиться 6000 м2 торгівельних площ соціально-побутових об’єктів, на яких працюють 330 осіб різних професій.
Висновки. Розглянуто динаміку змін транспортного навантаження на пр. Д. Яворницького з 2011 по 2017 роки.
Встановлено, що еквівалентний рівень шуму перевищує допустиму норму на робочих місцях на 9-19 дБА, а концентрація ССО — на 15-30 мг/м3.
Ключові слова: громадський центр міста, об’єкти обслуговування, робочі місця, транспортне навантаження