Патентно-інформаційний пошук як сучасний інструмент досліджень у галузі медико-біологічних наук

ЗаголовокПатентно-інформаційний пошук як сучасний інструмент досліджень у галузі медико-біологічних наук
Тип публікаціїJournal Article
Year of Publication2020
АвториП’ятчаніна, ТВ, Огородник, АМ, Васильєв, ОВ, Чьочь, ВВ
Short TitleNauka innov.
DOI10.15407/scin16.03.081
Об'єм16
Проблема3
РубрикаНауково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України
Pagination81-87
МоваУкраїнська
Анотація
Вступ. Сьогодні прогрес і конкурентоспроможність у галузі медико-біологічних наук (МБН) досягається за рахунок розвитку інноваційних біологічних, медичних, фармацевтичних наукоємних технологій і науково-технічних розробок, які є результатом виконання науково-дослідних робіт та проєктів.
Проблематика. Проведення патентно-інформаційного пошуку (ПІП) є невід’ємною складовою наукових досліджень, розробки та впровадження нової продукції. ПІП дозволяє визначити науково-технічний рівень розробок в медико-біологічній галузі й спрогнозувати тенденції їхнього розвитку. Проте, в науковій літературі сьогодні відсутні систематизовані відомості стосовно особливостей моніторингу інтелектуальної власності в медицині та біології як частини формування науково-інноваційної стратегії установи.
Мета. Аналіз патентних та інформаційних баз даних для визначення найбільш релевантних для реалізації ефективної стратегії патентних досліджень у галузі медико-біологічних наук.
Матеріали й методи. Сучасні міжнародні та вітчизняні джерела інформації та наукової комунікації — наукові статті, матеріали періодичних видань, ресурси Інтернет, патентні бази даних (БД), нормативно-правові документи, опрацьовані методами структурно-логічного і порівняльного контентаналізу та узагальнення результатів проведеного аналізу.
Результати. Специфіка використання національних та міжнародних БД полягає як у спеціалізації їх пошукових можливостей, так і у повноті надання предметної інформації у кожній галузі наук. При проведенні ПІП у галузі МБН доцільно використовувати пошук в патентних та науково-технічних БД — це дає можливість отримати повну інформацію про новизну об’єкту господарської діяльності, перспективні комерційні рішення в медицині та біології.
Висновки. Проаналізовано патентні та інформаційні БД для визначення найбільш релевантних документів, що відповідають пошуковому запиту для проведення патентно-інформаційних досліджень у галузі медико-біологічних наук у наукових установах та вищих навчальних закладах.
Ключові словабази даних, вищий навчальний заклад, медико-біологічні науки, наукова установа, науково-технічна розробка, патентно-інформаційний пошук