Патентно-інформаційний пошук як сучасний інструмент досліджень у галузі медико-біологічних наук

П’ятчаніна, ТВ
Огородник, АМ
Васильєв, ОВ
Чьочь, ВВ
Nauka innov. 2020, 16(3):81-87
https://doi.org/10.15407/scin16.03.081
Рубрика: Науково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України
Мова: Українська
Анотація: 
Вступ. Сьогодні прогрес і конкурентоспроможність у галузі медико-біологічних наук (МБН) досягається за рахунок розвитку інноваційних біологічних, медичних, фармацевтичних наукоємних технологій і науково-технічних розробок, які є результатом виконання науково-дослідних робіт та проєктів.
Проблематика. Проведення патентно-інформаційного пошуку (ПІП) є невід’ємною складовою наукових досліджень, розробки та впровадження нової продукції. ПІП дозволяє визначити науково-технічний рівень розробок в медико-біологічній галузі й спрогнозувати тенденції їхнього розвитку. Проте, в науковій літературі сьогодні відсутні систематизовані відомості стосовно особливостей моніторингу інтелектуальної власності в медицині та біології як частини формування науково-інноваційної стратегії установи.
Мета. Аналіз патентних та інформаційних баз даних для визначення найбільш релевантних для реалізації ефективної стратегії патентних досліджень у галузі медико-біологічних наук.
Матеріали й методи. Сучасні міжнародні та вітчизняні джерела інформації та наукової комунікації — наукові статті, матеріали періодичних видань, ресурси Інтернет, патентні бази даних (БД), нормативно-правові документи, опрацьовані методами структурно-логічного і порівняльного контентаналізу та узагальнення результатів проведеного аналізу.
Результати. Специфіка використання національних та міжнародних БД полягає як у спеціалізації їх пошукових можливостей, так і у повноті надання предметної інформації у кожній галузі наук. При проведенні ПІП у галузі МБН доцільно використовувати пошук в патентних та науково-технічних БД — це дає можливість отримати повну інформацію про новизну об’єкту господарської діяльності, перспективні комерційні рішення в медицині та біології.
Висновки. Проаналізовано патентні та інформаційні БД для визначення найбільш релевантних документів, що відповідають пошуковому запиту для проведення патентно-інформаційних досліджень у галузі медико-біологічних наук у наукових установах та вищих навчальних закладах.
Ключові слова: бази даних, вищий навчальний заклад, медико-біологічні науки, наукова установа, науково-технічна розробка, патентно-інформаційний пошук