Розроблення нових активаторів АТФ-чутливих калієвих каналів клітинних мембран

1Струтинський, РБ
Струтинська, НА
Максимюк, ОП
Платонов, МО
Бойко, ОМ
Васильченко, ОВ
Федянович, ІМ
Досенко, ВЄ
Кришталь, ОО
1Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України, Київ
Nauka innov. 2016, 12(4):38-48
https://doi.org/10.15407/scin12.04.038
Рубрика: Науково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України
Мова: Українська
Анотація: 
Розроблено дві інноваційні бібліотеки (413 сполук на циклосульфамідиновому ядрі та 709 сполук на ортопіримідинсульфамідиновому ядрі) нових потенційних відкривачів АТФ-чутливих калієвих каналів клітинних мембран. Експериментально показано, що принаймі десять нових оригінальних сполук проявляють властивості фармакологічних активаторів цих каналів. Сім сполук відкривають канали як саркоплазматичної, так і мітохондріальної мембран, а саме Z851154982, Z56762024, Z1269122570, Z31153162, Z45679561, Z756371174 та Z649723638. Водночас сполука Z734043408 є потужним активатором вищезгаданих каналів лише сарколемальної мембрани. Сполуки Z31197374 та Z666664306 проявляють спорідненість лише до КАТФ-каналів мітохондріального типу. Результати роботи можуть бути використані фармацевтичними компаніями та науково-дослідними інститутами.
Ключові слова: вазодилататорні ефекти, глібенкламід, КАТФ-канали, мітохондрії, нові активатори