1Кравець, ОП, 1Соколова, ДО, 1Берестяна, АМ, 1Шнуренко, ОР, 1Банникова, МО, 1Моргун, БВ, 1Кучук, МВ, 1Гродзинський, ДМ
1Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України, Київ
Nauka innov. 2016, 12(2):57-67
https://doi.org/10.15407/scin12.02.057
Рубрика: Науково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України
Мова: Українська
Анотація: 
Досліджено зв’язок екологічної пластичності восьми елітних сортів озимої пшениці з поліморфізмом профілів метилування ДНК в межах сорту у проростків з насіння, що проростає з різною швидкістю. Рівень поліморфізму, або «епігенетичну відстань», у спектрах рестрикційних фрагментів електрофореграм розподілу продуктів полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) кількісно оцінювали за показником Неї. Встановлено існування кореляції (Rs = 0,69) між рангом сорту, що визначається по продуктивності та екологічній пластичності, і рівнем поліморфізму профілів метилування ДНК у межах сорту. Показано, що найбільша «епігенетична відстань» (D ≥ 0,1) спостерігається у сортів з найвищим рангом по продуктивності та екологічній пластичності. Запропоновано використовувати оцінку показника епігенетичної відстані у селекції нових сортів для зон з нестійкими кліматичними умовами.
Ключові слова: відстань за Неї, екологічна пластичність, епігенетичний поліморфізм, пшениця, рестрикційний аналіз