Пристрій обробки відеоданих для автоматичного супроводження об’єкта, визначенного у зображенні оператором

1Боюн, ВП
1Сабельніков, ПЮ
1Сабельніков, ЮА
1Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, Київ
Nauka innov. 2016, 12(2):29-39
https://doi.org/10.15407/scin12.02.029
Рубрика: Науково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України
Мова: Українська
Анотація: 
Наведено результати виконання проекту «Розробка пристрою обробки відеоданих для автоматичного супроводження об’єкта, визначеного у зображенні оператором» (шифр ВК 200.18.14). Проаналізовані функції, які повинен виконувати пристрій, та вимоги до нього. Розроблено алгоритмічне, програмне та технічне забезпечення пристрою для автоматичного супроводження об’єкта, визначеного у зображенні оператором.
Ключові слова: зображення, порівняння об’єктів, системи реального часу, супроводження об’єктів, фільтрація