Фітомодульний кластер як структурний елемент інтер’єpу внутрішніх приміщень різного функціонального призначення

ЗаголовокФітомодульний кластер як структурний елемент інтер’єpу внутрішніх приміщень різного функціонального призначення
Тип публікаціїJournal Article
Year of Publication2020
АвториБуюн, ЛІ, Іванніков, РВ, Якимець, ВМ, Степаньков, РС, Харитонова, ІП, Кожокару, АА
Short TitleNauka innov.
DOI10.15407/scin16.04.087
Об'єм16
Проблема4
РубрикаНауково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України
Pagination87-101
МоваУкраїнська
Анотація

Вступ. Сьогодні людину оточують нові токсичні речовини, які супроводжують технічний прогрес, а тому пошук нових способів очищення повітря набуває все більшої актуальності.
Проблематика. У сучасних умовах виникає гостра необхідність розробки методів фіторемедіації повітря приміщень, в яких упродовж тривалого часу перебуває значна кількість людей — профілактично-лікарняних закладів, аудиторій, військових казарм, житлових приміщень тощо.
Мета. Створення кластерних фіторемедіаційних модулів для оптимізації повітряного середовища приміщень.
Матеріали й методи. Використано анатомо-морфологічні, фізіолого-біохімічні, мікробіологічні методи, методи світлової та скануючої електронної мікроскопії.
Результати. Здійснено відбір з колекції тропічних рослин Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка рослин-біофільтрів, що вирізняються підвищеною здатністю до поглинання шкідливих речовин з повітря. Визначено кількісні та якісні критерії будови листка та фотосинтетичного апарату, що визначають цю здатність рослин. Здійснено біотехнологічні методи розмноження рослин для фітомодулів. Підібрано типи контейнерів із системою автополиву та субстрати з низькою часткою органічної речовини. Спроєктовано та виготовлено світлодіодні фітолампи, кількісні та якісні характеристики яких відповідають оптимуму фотосинтетичних процесів. Проведено скринінг антимікробної активності фітомодулів за умов стаціонарних відділень ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України». Показано, що контамінація повітря Staphylococcus saprophyticus після двотижневої експозиції зменшилась удвічі.
Висновки. До впровадження у лікарняно-профілактичних закладах та у місцях закритої дислокації підрозділів силових структур запропоновано фітомодулі, які містять види рослин, що є нетоксичними, мають високу ремедіаційну здатність та толерантні до різних абіотичних чинників.

Ключові словаадаптаційна здатність, антимікробна активність, смарт-фітолампи, тропічні рослини, фіторемедіаційні модулі