Плазмохімічна установка очищення трапних вод АЕС

1Забулонов, ЮЛ
1Буртняк, ВМ
1Одукалець, ЛА
Алєксєєва, ОВ
Петров, СВ
1Інститут геохімії навколишнього середовища НАНУ та МНС України, Київ
Nauka innov. 2018, 14(6):93-101
https://doi.org/10.15407/scin14.06.093
Рубрика: Науково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України
Мова: Українська
Анотація: 
Вступ. В результаті роботи атомних електростанцій утворюються рідкі радіоактивні відходи (РРВ), в структурі яких значне місце займають трапні води. Технології та технічні засоби очищення трапних вод мають низку недоліків, які роблять процес очистки довготривалим і затратним.
Проблематика. Одним з найбільш перспективних сучасних способів очищення РРВ є плазмохімічний метод, який у вітчизняній практиці поводження з РРВ не використовується. Виконано експериментальне дослідження застосування плазмохімічних методів в процесі поводження з радіоактивними відходами АЕС для безпечної та ефективної обробки РРВ до стану, придатного для тимчасового зберігання.
Мета. Розробка сучасного вітчизняного обладнання для концентрування і вилучення радіоактивних елементів із розчинів комплексного сольового складу.
Матеріали й методи. При створені плазмохімічної установки використано методи математичного і комп’ютерного моделювання, натурного макетування, машинного проектування. Для дослідження технічних характеристик розробленої плазмохімічної установки, її особливостей виготовлено спеціальні розчини, що містили іони Cs+, Sr2+, Co2+, Cu2+, Mn2+, а також розчини з органічними компонентами.
Результати. Створено та досліджено експериментальну електророзрядну установку з використанням плазмохімічних технологій для очищення РРВ, зокрема, трапних вод, та визначено її характеристики.
Висновки. Розроблена експериментальна установка дозволяє проводити глибоку переробку РРВ та істотно зменшувати їх об’єми. Завдяки одно стадійності процесу плазмохімічний метод є ефективним при вирішення проблем утилізації РРВ.
Ключові слова: атомна енергетика, екологічна безпека, плазмохімічний метод, радіоактивні відходи, трапні води