Цифровий кубічний простір як нова економічна доповнена реальність

ЗаголовокЦифровий кубічний простір як нова економічна доповнена реальність
Тип публікаціїJournal Article
Year of Publication2020
АвториКраус, НМ, Краус, КМ, Андрусяк, НО
Short TitleNauka innov.
DOI10.15407/scin16.03.096
Об'єм16
Проблема3
РубрикаCвіт інновацій
Pagination96-111
МоваУкраїнська
Анотація
Вступ. Цифровий кубічний простір передбачає формування нової економічної доповненої реальності в соціально-економічне життя на різних рівнях економічної агрегації, тим самим прискорюючи цифровізацію економіки України.
Проблематика. Враховуючи існуючі наукові напрацювання у сфері пізнання цифрової економіки, невивченою є трансформація цифрових технологій підприємством на основі впровадження інноваційних змін на зразок BlockChain, FinTech, фронт-офісу, бек-офісу, мідл-офісу, омні-бізнесу.
Мета. Розкриття змісту цифрового кубічного простору як нової економічної доповненої реальності та подання його характеристики через пізнання якісного функціонування FinTech і особливостей застосування BlockChain, становлення яких відбувається в ході цифровізації економіки, з метою створення цифрових продуктів/послуг.
Матеріали й методи. На основі діалектичного, системного та матричного методів досліджено цифровий кубічний простір, що стає новою доповненою реальністю при цифровізації економіки. Використано порівняння рейтингів інноваційного розвитку, що впливають на пришвидшення цифровізації в окремих країнах світу.
Результати. За аналогією побудови загальновідомого кубика Рубіка доведено, що формування ефективно працюючої цифрової економіки можливе за умов досягнення гармонійних взаємовідносин «наука–бізнес–влада–освіта», в результаті чого утворюється середовище — цифровий кубічний простір нової економічної доповненої реальності. Визначено відмінність між FinTech 1.0, FinTech 2.0, FinTech 3.0, FinTech 3.5. 
Запропоновано авторське осмислення змісту цифрової економіки та трактування категорії «цифровий кубічний простір». Вказано відмінність між віртуальною, доповненою, розширеною, поліпшеною та збагаченою реальностями.
Висновки. Цифровий кубічний простір формує нову економічну доповнену реальність за рахунок цифрових відкриттів, обсягу ринку цифрових продуктів/послуг. До рушійних сил цифрового кубічного простору належать такі інститути: цифрові хаби, цифрові платформи, FinTech, RegTech, SupTech, нові промислові технології індустрії 4.0.
Ключові словаBlockChain, FinTech, віртуальна реальність, доповнена реальність, портали цифрових послуг, цифровий кубічний простір