Хімія стабільних карбенів та «зелені» технології

1Короткіх, МІ
2Сабєров, ВШ
1Раєнко, ГФ
1Глиняна, НВ
2Кнішевицький, АВ
1Швайка, ОП
1Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАН України, Київ
2Інститут органічної хімії НАН України, Київ
Nauka innov. 2015, 11(6):57-67
https://doi.org/10.15407/scin11.06.057
Рубрика: Світ інновацій
Мова: Українська
Анотація: 

Наведено короткий аналіз результатів фундаментальних досліджень з хімії стабільних карбенів та прикладних розробок на їх основі з «зеленої» хімії, що проведені в Інституті фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАН України за останнє десятиліття. Відкрито карбенові версії реакції естерної конденсації Кляйзена з утворенням цвіттеріонних сполук, реакції Лейкарта–Валлаха з автовідновленням карбеноїдних азолієвих солей, розщеплення продуктів вклинення амінокарбенів за Гофманом, індуковану тандемну автотрансформацію 1,2,4-триазол-5-іліденів у 5-амідино-1,2,4-триазоли. Знайдено нові карбенові реакції приєднання, деестерифікації, оксидації та комплексоутворення. Запропоновано ефективні методи одержання стабільних карбенів та карбеноїдів. Синтезовані нові типи карбенів: бензімідазолілідени, надстабільні коньюговані біскарбени та нові типи карбеноїдів. Теоретично передбачено і експериментально доведено існування гіпернуклеофільних карбенів. Показана перспективність використання карбенів та їх похідних (зокрема карбенових комплексів перехідних металів) в каталізі органічних реакцій та пошуку біологічно активних сполук.

Ключові слова: «зелена» хімія, біологічна активність, властивості, гетероароматичні карбени, каталіз, перетворення, синтез