Практика створення в Україні інформаційно-вимірювальної GNSS-системи та мережної VRS-технології забезпечення геодезичних і кадастрових зйомок

1Яцків, ЯС
2Харченко, ВП
3Шокало, ВМ
4Терещук, ОІ
1Жаліло, ОО
2Кондратюк, ВМ
3Лук'янов, ОМ
1Литвин, МО
3Шелковєнков, ДО
2Куценко, ОВ
3Желанов, ОО
3Грінченко, ОВ
2Газнюк, МО
2Вишнякова, ЄВ
1Головна астрономічна обсерваторія НАН України, Київ
2Національний авіаційний університет, Київ
3Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків
4Чернігівський державний інститут економіки та управління, Чернігів
Nauka innov. 2009, 5(2):5-22
https://doi.org/10.15407/scin5.02.005
Рубрика: Науково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України
Мова: Українська
Анотація: 
Наведені результати виконання науково-технічного пілотного проекту 2007 р. впровадження в Україні сучасних супутникових технологій високоточного координатного забезпечення геодезичної зйомки, підтримки державного кадастру, землевпорядкування. Створено прототип інформаційно-вимірювальної супутникової GPS/GNSS-системи, що реалізує мережну (зональну) диференціальну VRS-корекцію похибок спостережень та надання інформаційних послуг на території регіону, що обслуговується. Проведені експериментальні випробування з використанням вимірювальної інформації мережі GPS/GNSS станцій в м. Київ (ГАО НАНУ), м. Чернігів (ЧДІЕУ), м. Прилуки Чернігівської обл. та тестових спостережень споживачів. Показано, що в зоні дії мережі станцій з міжбазовими відстанями 130-150 км досягається сантиметрова/субдециметрова точність координатних визначень (одно- та двочастотні GPS-приймачі) в режимі післясеансної обробки. При реалізації DGPS/RTK позиціювання в реальному часі споживачі можуть виконувати геодезичну RTK-зйомку (точність — 2÷5 см) в радіусі 20 км відносно найближчої базової станції.
Ключові слова: GNSS, VRS, інформація, мережа, обробка, система, точність
Посилання: 
1. Інформаційно-вимірювальна GNSS система та мережна VRS-технологія забезпечення геодезичних і кадастрових зйомок у Закарпатті та Чернігівщині // Заключний звіт про виконання науково-технічного проекту. — ГАО НАНУ, грудень 2007 р. — 185 с., 4 додатки.
2. Створення та розвиток технологій віртуальних референцних GPS станцій // Заключний науково-технічний звіт (тема № 229-В, 2006-2007 рр.). — ГАО НАНУ, листопад 2007 р. — 234 с., 11 додатків.
3. Жалило А.А., Шелковенков Д.А. OCTAVA: Многофункциональный программный инструментарий обработки и анализа GPS/GNSS наблюдений // Сборник материалов XIV Международной конференции по интегрированным навигационным системам, 28— 30 мая 2007 г., С.-Петербург. — С. 319-321.
4. Minimum Operational Performance Standards for Global Positioning System / Wide Area Augmentation System Airborne Equipment, RTCA/DO-229C, November 28, 2001.
5. Radio Technical Commission for Maritime Services, RTCM Recommended Standards for Networked Transport of RTCM via Internet Protocol (Ntrip), Version 1.0, RTCM Paper 200-2004/SC104-STD.
6. Weber G., Gebard H., Dettmering D. Networked Transport of RTCM via Internet Protocol (NTRIP) // "A Window on the Future of Geodesy", Proceedings of the International Association of Geodesy. IAG General Assembly, Sapporo, Japan, June-July, 2003. Series: International Association of Geodesy Symposia, Vol. 128, Sanso, F. (Ed.), 2005.