Економічна універсальна терморегульована кріосистема для довготривалих експериментів

1Жарков, ІП
1Маслов, ВО
1Сафронов, ВВ
1Ходунов, ВО
1Інститут фізики НАН України, Київ
Nauka innov. 2010, 6(5):45-49
https://doi.org/10.15407/scin6.05.045
Рубрика: Наукові основи інноваційної діяльності
Мова: Українська
Анотація: 
З метою апаратного забезпечення довготривалих наукових експериментів при температурах 1,6÷350 або 77÷350 К створена економічна універсальна терморегульована кріосистема, яка працює як з рідким гелієм, так і з рідким азотом протягом більше 48 год і зі стабілізацією заданої температури з точністю ± 0,05 К без зміни її конструкції. Показано, що дана конструкція забезпечує роботу в необхідному температурному діапазоні з точністю не гірше ±0,05 К при мінімальних витратах кріоагента.
Ключові слова: азот, гелій, довготривалий експеримент, кріосистема, стабільність температури, терморегуляція
Посилання: 
1. Беляева А.И., Силаев В.И., Стеценко Ю.Е. Проточные криостаты для лабораторных исследований. — К.: Наук. думка, 1987.
2. Медведев В.С., Ермаков В.М., Водолазский П.В. и др. А. с. СССР №436334, МКИ G05d 23/30, G 05d 16/06. — Бюлл. изобретений СССР (15.07.74), № 26. — С. 126.
3. Zharkov I.P., Ermakov V.M., Safronov V.V., Tchmul A.G. The cryosystems UTRECS for the spectral analysis: new methods and approaches // Вестник ХГУ, 1999. — № 434, сер.: «Биофиз. вестник», вып. 3. — С. 125.
4. Жарков И.П., Ермаков В.М., Сафронов В.В., Чмуль А.Г. Универсальная терморегулируемая криостатная система // Матер. І-ой Украинской научн. конф. по физике полупроводников УНКН-1, Одесса, Астропринт, 2002. — Т. 2. — С. 279.
5. Жарков І.П., Єрмаков В.М.., Сафронов В.В., Чмуль А.Г. Деклараційний патент на корисну модель України № 18778 «Терморегульований кріостатний пристрій». — Бюл. №11. 15.11.2006.,МПК G05D 23/30. — Опубл. 15.11.2006.
6. Жарков І.П., Іващенко О.М.,Сафронов Погребняк С.В. Патент України на винахід № 87503 «Спосіб та пристрій для регулювання температури». — Бюл. № 14 від 27.07.09 р. МПК G05D 23/30, F25B9/00, G05D23/19. — Опубл. 27.07.2009.