Модифіковані лакофарбові матеріали прискореної по вітряної сушки для захисних антикорозійних покриттів

1Сисюк, ВГ
1Грищенко, ВК
2Гранчак, ВМ
1Бубнова, АС
1Давискиба, ПМ
1Шевченко, ВВ
1Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України, Київ
2Інститут фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України, Київ
Nauka innov. 2010, 6(1):69-75
https://doi.org/10.15407/scin6.01.069
Рубрика: Науково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України
Мова: Українська
Анотація: 
Розроблено модифіковані лакофарбові матеріали повітряної сушки з покращеними властивостями на основі уретаналкідних та уретанмеламіноалкідних блоккополімерів, що застосовуються для створення захисних антикорозійних покриттів металевих конструкцій різного призначення. Вивчено кінетику взаємодії ізоціанатвмісних олігомерів та функціоналізованих алкідних смол при одержанні блоккополімерів-модифікаторів. Оптимізовано склад синтезованих модифікаторів з визначеннням основних характеристик, що впливають на властивості лакофарбового матеріалу. Виготовлено ряд модифікованих лаків та емалей різного призначення з покращеними фізико-механічними властивостями, проведено випробування дослідної партії матеріалу на виробництві.
Ключові слова: адгезія, алкідні смоли, атмосферостійкість, блоккополімер, захисне покриття, кінетика, лакофарбовий матеріал, модифікатори, повітряна сушка, реакційноздатний олігомер
Посилання: 
1. Гольдберг М.М. Материалы для лакокрасочных покрытий. — М: Химия, 1972. — 344 с.
2. Сорокин М.Ф. Химия и технология пленкообразующих веществ. — М: Химия, 1989. — 316 с.
3. Патон Т.К. Технология алкидных смол, составление рецептуры и расчеты: Пер. с англ. — М: Химия, 1970. — 126 с.
4. Дубровинский Л.А., Руцкий И.В. Производство алкидных лаков. Настоящее и будущее // Лакокрасочные материалы и их применение. — 2005. — № 5. — С. 3-4.
5. Майорова Н.В., Карякина М.И., Оганджанян Б.Г. Процесс пленкообразования уралкидных смол // Лакокра сочные материалы и их применение. — 1974. — № 6. — С. 35-37.
6. Сисюк В.Г. та ін. Дослідження напрямків модифікаційного перетворення алкідних плівкотворних // Полімерний журнал. — 2006. — Т. 28, № 3. — С. 233-237.
7. Бубнова А.С., Сисюк В.Г., Грищенко В.К., Баранцова А.В. Синтез і дослдіження властивостей композиційних матеріалів на основі функціоналізованих ізоціанатних олігомерів та алкідних смол // Вопросы химии и химической технологи. — 2007. — № 2. — С. 121-125.
8. Тагер А.А. Физико-химия полимеров. — М.: Научный мир, 2007. — 367 с.
9. Яковлев А.Д. Химия и технология лакокрасочных покрытий. — Л.: Химия, 1989. — 384 с.