Розробка ієрархічного оперативно-керуючого комплексу та впровадження його в енергооб'єднанні України

1Кириленко, ОВ
1Прихно, ВЛ
1Черненко, ПО
1Інститут електродинаміки НАН України, Київ
Nauka innov. 2008, 4(6):12-25
https://doi.org/10.15407/scin4.06.012
Рубрика: Науково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України
Мова: Російська
Анотація: 
Наведено опис дворівневого програмного оперативно-керуючого комплексу, який дає змогу підвищити економічність та надійність функціонування енергооб'єднання України та енергосистем, що входять до його складу.
Ключові слова: дворівневий програмний комплекс, енергооб'єднання, оперативне керування
Посилання: 
1. Гамм А.З. Статистические методы оценивания состояния электроэнергетических систем. — М.: Наука, 1976. — 220 c.
2. Прихно В.Л., Черненко П.А. Оценка состояния электроэнергетической системы с применением метода условной оптимизации // 27 Intern. Wiss. Koll. TH Ilmenau, 1982, Vol. "Automatisierung energetischer prozesse" — S. 133-136.
3. Прихно В.Л., Черненко П.А. Оперативный расчет стационарного режима энергообъединения при недостатке телеизмерений // Электричество. — 1985. — №12. — C. 12-15.
4. Прихно В.Л., Черненко П.А. Оперативная оптимизация режимов высоковольтных электрических сетей по данным телеметрии // Сборник докладов ЭЛЕНЕРГО'83, том II. Варна, 1983. — С. 30-35.
5. Прихно В.Л. Программный комплекс КОСМОС оперативных расчетов режимов энергосистем на основе телеметрической информации // Пр. Ін-ту електродинаміки НАНУ. Енергоефективність: Зб. наук. праць. — Київ: ІЕД НАН України, 2000. — С. 118-127.
6. Циганов І.В., Гаращук В.І., Олефір Д.О. Впровадження системи контролю та моніторингу SCADA в диспетчерському управлінні ОЕС України // Новини енергетики, 2002. — №8. — С. 38-39.
7. Кириленко А.В., Блинов И.В., Парус Е.В., Рункович В.В. Использование инструментальных средств SCADA систем для построения АСУ ТП электроэнергетических объектов // Праці ІЕД НАНУ, 2006. — № 3. — С. 3-10.
8. Авраменко В.М., Прихно В.Л., Черненко П.О. Програмні засоби для автоматизації оперативного диспетчерського керування енергосистем // Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія, 2005. — №3. — С. 21-26.
9. Прихно В.Л. Иерархические принципы формирования моделей установившихся режимов на основе телеметрической информации // Технічна електродинаміка. Тематичний випуск «Проблеми сучасної електротехніки», Ч. 1. — Київ, 2006. — С. 22-27.
10. Гилл Ф., Мюррей У., Райт М. Практическая оптимизация. — М.: Мир, 1985. — 509 c.