Багатофункціональний аналізатор для визначення радіоактивних аномалій та дослідження керну свердловини

1Буртняк, ВМ
1Забулонов, ЮЛ
1Лисиченко, ГВ
1Одукалець, ЛА
1Інститут геохімії навколишнього середовища НАНУ та МНС України, Київ
Nauka innov. 2010, 6(3):30-35
https://doi.org/10.15407/scin6.03.030
Рубрика: Науково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України
Мова: Російська
Анотація: 
Обґрунтована необхідність створення нових технологій і технічних засобів для здобуття геологічної інформації. Наведені основні технічні характеристики створеного аналізатора радіоактивних полів кернів свердловин. Вказані його основні відмінності від існуючих прототипів.
Ключові слова: аналізатор кернів, природна радіоактивність
Посилання: 
1. Хайкович И.М., Шашкин В.Л. Опробование радиоактивных руд по гамма-излучению. — М.: Энергоатомиздат, 1982. — 160 c.
2. Курашов А.А. Идентификация ионизирующих излучений средних и низких энергий. — М.: Атомиздат, 1979. — 264 с.
3. Лисиченко Г.В., Забулонов Ю.Л., Буртняк В.М. Новые технические средства поиска урановых месторождений // Сб. научн. ст. Международная научно-практическая конф. УРАН-2009. «Особенности развития минерально-сырьевой базы урана Украины, его добыча и обогащение», Бровары, 2009.