1Буртняк, ВМ, 1Забулонов, ЮЛ, 1Лисиченко, ГВ, 1Одукалець, ЛА
1Інститут геохімії навколишнього середовища НАНУ та МНС України, Київ
Nauka innov. 2010, 6(3):30-35
https://doi.org/10.15407/scin6.03.030
Рубрика: Науково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України
Мова: Російська
Анотація: 
Обґрунтована необхідність створення нових технологій і технічних засобів для здобуття геологічної інформації. Наведені основні технічні характеристики створеного аналізатора радіоактивних полів кернів свердловин. Вказані його основні відмінності від існуючих прототипів.
Ключові слова: аналізатор кернів, природна радіоактивність
Посилання: 
1. Хайкович И.М., Шашкин В.Л. Опробование радиоактивных руд по гамма-излучению. — М.: Энергоатомиздат, 1982. — 160 c.
2. Курашов А.А. Идентификация ионизирующих излучений средних и низких энергий. — М.: Атомиздат, 1979. — 264 с.
3. Лисиченко Г.В., Забулонов Ю.Л., Буртняк В.М. Новые технические средства поиска урановых месторождений // Сб. научн. ст. Международная научно-практическая конф. УРАН-2009. «Особенности развития минерально-сырьевой базы урана Украины, его добыча и обогащение», Бровары, 2009.