Розподілена інтегрована система контролю та спостиреження за ядерно-радіаційними матеріалами, радіоактивними відходами та джерелами іонізуючого випромінювання на об’єктах ядерно-паливного циклу

1Лисиченко, ГВ
1Забулонов, ЮЛ
1Буртняк, ВМ
1Інститут геохімії навколишнього середовища НАНУ та МНС України, Київ
Nauka innov. 2009, 5(5):57-61
https://doi.org/10.15407/scin5.05.057
Рубрика: Науково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України
Мова: Російська
Анотація: 
У роботі науково обґрунтовані вимоги до розподіленої інтегрованої системи спостереження за ядерно-радіаційними відходами та джерелами іонізуючого випромінювання, розроблені функціональні та структурні її характеристики, визначені методологічні та технічні умови функціонування, оптимізовано структуру і складові компоненти.
Ключові слова: мобільні модулі, структура системи, тероризм, центр управління
Посилання: 
1. Белоус В. Ядерный терроризм: попытки уже были / http://nvo.ng.ru/concerpts/2004-10-08/4_terrorism. html.
2. МАГАТЭ. Требования безопасности / Серия изданий по безопасности. — Вена. — 2002. —№ GS-R-1.
3. Лисиченко Г.В., Забулонов Ю.Л., Хміль Г.А. Особливості оцінки ризику терористичних актів на потенційно небезпечних об’єктах // Енергетика, економіка, технології, екологія. — 2007. — № 2(21). — С. 126-132.