Створення установки для перетворення магнітних характеристик слабомагнітних окиснених залізних руд, в зв’язку з удосконаленням технологій виробництва залізорудних концентратів

1Пономаренко, ОМ
1Брик, ОБ
1Дудченко, НО
1Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України, Київ
Nauka innov. 2016, 12(1):26-31
https://doi.org/10.15407/scin12.01.026
Рубрика: Науково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України
Мова: Українська
Анотація: 
Створено нову установку для неперервної реєстрації намагніченості залізних руд в залежності від температури при їх нагріванні у відновлювальних умовах. Установка дозволяє реєструвати процеси перетворень слабомагнітних мінералів в сильномагнітні під впливом відновників та температури, а також визначати температуру Кюрі мінералів. За допомогою створеної установки показано, що нагрівання гетиту та гематиту в присутності 4 % крохмалю в діапазоні температур 300–650 °С веде до суттєвого збільшення намагніченості досліджених зразків. Методом дифракції рентгенівських променів підтверджено, що за зазначених умов структура гематиту та гетиту перетворюється на структуру магнетиту. Отримані результати надають нових можливостей для розробки ефективних технологій збагачення окиснених залізних руд.
Ключові слова: гематит, гетит, магнетит, перетворення структури