1Жучков, СМ, 1Баришев, ЄВ, 1Лохматов, ОП, 1Сікачина, ІВ, 1Ключніков, КЮ, 1Галенко, ЮС, 1Баришева, ЛП
1Інститут чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України, Дніпропетровськ
Nauka innov. 2010, 6(3):5-11
https://doi.org/10.15407/scin6.03.005
Рубрика: Науково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України
Мова: Російська
Анотація: 
Відпрацьовано технологію газоповітряного патентування дротової заготовки на створеній експериментальній технологічній ділянці підготовки металу до холодної деформації. Технологія дає можливість отримувати мікроструктуру дротової заготовки із заданими механічними властивостями, аналогічними мікроструктурі й властивостям тієї ж заготовки після традиційного патентування в розплаві солі або свинцю. Ідентичність мікроструктури й властивостей дротової заготовки після газоповітряного й традиційного патентування обумовлює од наковий характер зміни властивостей у процесі холодної пластичної деформації.
Ключові слова: газоповітряне патентування, ділянка підготовки металу, профілі простих і складних перерізів, холодна деформація
Посилання: 
1. Создание энергосберегающего и экологически чистого участка подготовки металла для холодной деформации в профили простых и сложных сечений / С.М. Жучков, Е.В. Барышев, А.П. Лохматов, В.А. Луценко, К.Ю. Ключников // Nauka іnnov. 2009. 5(6): 36-47.
https://doi.org/10.15407/scin5.06.036
2. Жучков С.М., Голованов Ю.Н., Барышев Е.В. и др. Комплексная технология производства высокоточных профилей для изготовления высокостойких поршневых колец двигателей внутреннего сгорания / Збірник наукових праць «Металургійна наука — підприємствам Придніпров’я», 2-й випуск, Дніпропетровськ «Системні технології». — 2005. — С. 30-37.
3. Жучков С.М., Лохматов А.П., Ключников К.Ю., Кармазина Ю.В. Анализ напряженно-деформированного состояния металла при волочении круглой заготовки в свободно вращающихся валках с гладкой бочкой // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. — 2008. — № 1. — С. 106-111.
4. Марцинив Б.Ф., Горбанев А.А., Борисенко А.Ю. и др. Формирование структуры и свойств катанки при охлаждении высокоскоростным воздушным потоком // Металлургическая и горнорудная промышленность. — 2001. — № 6. — С. 66-70.
5. Луценко В.А., Парусов Э.В., Тищенко В.А. и др. Современные научные и технологические аспекты производства высокоэффективных видов катанки различного назначения // Металлургическая и горнорудная промышленность. — 2005. — № 1. — С. 58-73.
6. Гриднев В.Н., Гаврилюк В.П., Мешков Ю.Я. Прочность и пластичность холоднодеформированной стали. — К.: Наук. думка, 1974. — 232 с.
7. Электронная микроскопия в металловедении. Справ. изд. / А.В. Смирнова, Г.А. Кокорин, С.М. Полоская и др. — М.: Металлургия, 1985. — 192 с.