Спектрометричний експрес-метод біоіндикації паркових екосистем

ЗаголовокСпектрометричний експрес-метод біоіндикації паркових екосистем
Тип публікаціїJournal Article
Year of Publication2020
АвториНебесний, ВБ, Гродзинська, ГА, Самчук, АІ, Дугін, СС, Гончар, ГЮ
Short TitleNauka innov.
DOI10.15407/scin16.04.078
Об'єм16
Проблема4
РубрикаНауково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України
Pagination78-86
МоваУкраїнська
Анотація
Вступ. Паркові зони виконують природоохоронні та рекреаційні функції в урбосередовищі, що знаходиться під впливом інтенсивного техногенного навантаження.
Проблематика. Глобальне зниження якості повітря, збільшення кількості токсичних викидів та відходів потребує проведення постійного моніторингу стану довкілля, орієнтованого, в першу чергу, на біотичні показники.
Мета. Оцінка стану техногенного забруднення паркових екосистем м. Києва за спектральними характеристиками листків біоіндикаторного виду Taraxacum officinale та вмістом важких металів в них та в ґрунтах з місцезростань.
Матеріали й методи. Метод спектрофотометрії для дослідження спектральних характеристик листків T. оfficinale; метод мас-спектрометрії з індукційно зв’язаною плазмою (ICP-MS) — для визначення вмісту Cu, Pb, Zn, Mn, Ni, Cr у листках та ґрунтах з локалітетів; статистичні методи.
Результати. Показано середній рівень кореляційних зв’зків (0,50-0,69) між вегетаційними індексами R550/R485, R550/R620, R450/R735, NDVI, RESV, SI та вмістом Cu, Pb, Mn у листках й Pb і Mn — у ґрунтах, та високий ступінь зв’язків (0,75-0,87) між індексами R450/R735, NDVI, RESV, LCI та вмістом Zn і Cr у листках та ґрунтах. Встановлено чітку тенденцію зростання вмісту важких металів в напрямку від центральних частин паркових зон, до периферійних, що зазнають інтенсивного впливу транспортного навантаження. Найбільш забрудненим визначено Маріїнський парк. Високі рівні вмісту важких металів Cu, Pb і Cr виявлені також в ґрунтах і листках рослин парку Київського політехнічного інституту. Найменший рівень забруднення має парк «Феофанія».
Висновки. Застосовані вегетаційні індекси рекомендовано як для експрес-оцінки стану природних і міських екосистем, так і для інтерпретації супутникових зображень з метою зонування та визначення ступеню техногенного забруднення. Використання спектрофотометричного методу для біоіндикації є перспективним завдяки швидкості отримання результатів, широті охоплення територій та низькій собівартості.
Ключові словаTaraxacum officinale F.H.Wigg., біоіндикація, важкі метали, паркові екосистеми, спектральні відбивні характеристики