1Жарков, ІП, 1Сафронов, ВВ, 1Ходунов, ВО, Коновал, ВМ, 1Маслов, ВО, Селіванов, ОВ, 1Солонецький, АГ, Стрельчук, ВВ, Ніколенко, АС, Циканюк, БІ, Насєка, ВМ
1Інститут фізики НАН України, Київ
https://doi.org/10.15407/scin13.05.077
Рубрика: Світ інновацій
Мова: Українська
Анотація: 
З метою розширення функціональних можливостей інфрачервоного Фур’є-спектрометра Vertex 70v виробництва фірми «Bruker» (Німеччина) розроблено конструкцію та виготовлено вакуумований Г-подібний модуль-приставку до нього. Запропонована модель дає можливість встановлювати і юстувати оптичні дзеркала діаметром до 50мм та приєднувати до неї терморегульований в діапазоні 2-330 К кріостат.
Роботу виконано в рамках програми наукового приладобудування НАН України, грант П-2/16-40.
Ключові слова: кріостат, модуль-приставка, Фур’є-спектрометр
Посилання: 
1. Технические характеристики лабораторных ИК-Фурье спектрометров.
URL: https://www.bruker.com/ru/products/infrared-near-infrared-and-raman-spec... (дата звернення 04.04.2017).
2. Приставки для ИК-Фурье спектрометров.
URL: http://www.intertech-corp.ru/aboutproduct.asp?gr=15&subgr=33&prid=134;
http://okb-spectr.ru/products/es/modern/ (дата звернення 04.04.2017). 
3. Патент України на винахід № 87503. Жарков І.П., Іващенко О.М., Сафронов В.В., Погребняк С.В. Спосіб та пристрій для регулювання температури. Бюл. №14 від 27.07.2009 р. МПК  G05D 23/30, F25B9/00,G05D23/19, опубл. 27.07.09 р.
4. Патент Российской Федерации на изобретение № 2366998. Жарков И.П., Иващенко А.Н, Погребняк С.В., Сафронов В.В. Способ регулирования и стабилизации температуры и устройство для его осуществления. Бюлл. № 25 от 10.09.2009 г., МПК G05D 25/30.