Декаплінг-аналіз економіки України щодо її сталого розвитку

Іванов, СВ
Ватченко, ОБ
Свистун, КО
Ватченко, БС
Разумова, ГВ
Nauka innov. 2020, 16(3):3-14
https://doi.org/10.15407/scin16.03.003
Рубрика: Загальні питання сучасної науково-технічної та інноваційної політики
Мова: Українська
Анотація: 
Вступ. Своєчасно виконаний декаплінг-аналіз показників економічного зростання, екологічного тиску та ресурсоспоживання в державі дозволяє визначити, чи насправді вона успішно рухається до сталого розвитку, і наскільки сучасними й ефективними є способи господарювання і природокористування в ній.
Проблематика. Існуючі дослідження декаплінгу в Україні не враховують впливу економічного розвитку на довкілля і споживання ресурсів за 2013-2017 рр.
Мета. Здійснити декаплінг-аналіз економіки України за факторами екологічного тиску і споживання ресурсів в динаміці за період 2013-2017 рр.
Матеріали й методи. Застосовано діалектичний метод наукового пізнання, а також методи спостереження, порівняння, аналітичний метод та метод статистичного аналізу.
Результати. Дослідження декаплінг-факторів за екологічним тиском і споживанням ресурсів виявило відсутність ефекту відносного декаплінгу за 2013-2017 рр. на національному рівні, оскільки декаплінг-фактори були нестабільними, а в окремі роки — від’ємними. Аналіз індексів декаплінгу за екологічним тиском в економіці України довів, що між економічним розвитком і чинниками забруднення у 2013-2015 рр. був переважно рецесивний зв'язок. Негативний експансивний декаплінг було зафіксовано у 2017 р. між темпами зростання ВВП і темпами скидання забруднених зворотних вод у поверхневі водні об’єкти та утворення відходів IV класу небезпеки. Між темпами зростання ВВП і сукупним екологічним тиском у 2017 р. зафіксовано експансивний зв’язок. Також, в економіці України було встановлено негативний декаплінг між економічним розвитком і споживанням паливних ресурсів з деревини (оверкаплінг).
Висновки. Відсутність ефекту відносного декаплінгу в загальній динаміці за 2013-2017 рр. за факторами екологічного тиску і споживання ресурсів свідчить про існування значних проблем щодо досягнення Україною сталого розвитку і про необхідність застосування інструменту декаплінгу при формуванні стратегічних планів.
Ключові слова: декаплінг, екологічний тиск, оверкаплінг, споживання ресурсів, сталий розвиток