Метод кодування графічних зображень та впровадження нової технології захисту цінних паперів

1Шовгенюк, МВ
1Дідух, ЛА
1Інститут фізики конденсованих систем НАН України, Львів
Nauka innov. 2009, 5(1):52-61
https://doi.org/10.15407/scin5.01.052
Рубрика: Науково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України
Мова: Українська
Анотація: 
Наведені результати досліджень за інноваційним проектом НАН України "Освоєння спеціалізованого програмного забезпечення та впровадження нової технології захисту цінних паперів". Описано сучасний стан технологій захисту цінних паперів, основні форми і методи захисту та проведено аналіз розробок сучасного спеціалізованого програмного забезпечення.
Ключові слова: захист цінних паперів, кодоване зображення, матриці Адамара
Посилання: 
1. Коншин А.А. Защита полиграфической продукции от фальсификации. - М.: ООО "Синус", 1999. — 160 с.
2. Марко C.І. Боротьба з фальшивомонетництвом як один із напрямів протидії організованій злочинності // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). 2004, №10.
3. Ионов В. Методы и оборудование для определения подлинности ценных денежных знаков и ценных бумаг // За материалами выступления на 1 Международной научно-практической конференции по защищенной печати Watermark Conference 2005. — http://kiev-security.org.ua
4. Петряєв С.Ю. Обережно, фальшивка. — Київ, 1997. — 63 с.
5. Технологии защиты документов и ценных бумаг/Украинский ресурс по безопасности. — http://bankir.ru/ analytics.
6. Технологии защиты — http://www.securesoft.ru/info_technologies.html.
7. Дубина Н. Полиграфические методы защиты. Ч. 1. // КомпьюАрт. — № 1, 2002. — с. 30.
8. Дубина Н. Полиграфические методы защиты. Ч. 2. // КомпьюАрт. — № 2, 2002.
9. Дубина Н. Полиграфические методы защиты. Ч. 3. // КомпьюАрт. — № 4, 2002.
10. Varifeye in banknotes — http://nachthund.biz/news/BUL0905.html.
11. Заявка WO 9504665 (1995); патент США 5790703 (1998); патент США 5499664 (1996).
12. Патент України № 64836. Графічний елемент захисту банкнот, цінних паперів, документів та спосіб його виготовлення // Автори: Шовгенюк М.В., Білорус В.Є., Козловський М.П., Крохмальський Т.Є. Дата публ. 15.03. 2004 р. Бюл. № 3.
13. Пратт В., Кайн Ж., Эндрюс Г. Кодирование изображений с использованием преобразования Адамара // ТИИЭР. — Т. 57. — № 1, 1969.