Соціальна реклама в сучасному комунікаційному просторі

Супрун, ВМ
Супрун, ЛВ
Nauka innov. 2018, 14(4):70-76
https://doi.org/10.15407/scin14.04.070
Рубрика: Світ інновацій
Мова: Англійська
Анотація: 

Вступ. Еволюційний поступ сучасного суспільства не можливо уявити без культивування високих соціокультурних цінностей, інформаційним формувачем яких у царині комунікаційного простору стає соціальна реклама.
Проблематика. Основними проблемами, які потребують розв’язання, є вироблення ефективних механізмів створення та поширення соціальної реклами, підвищення рівня її впливу на аксіологічні маркери суспільства.
Мета. Дослідити форми реалізації, функції та ефективність соціальної реклами як стандартів суспільної поведінки, що репрезентуються на рівні масово-комунікаційного простору.
Матеріали й методи. На матеріалі сучасного інформаційно-комунікаційного простору України через емпірику даних проаналізовано специфіку соціальної реклами.
Результати. Визначено основні конститутивні ознаки, особливості й функції соціальної реклами, комунікаційні канали її розповсюдження, серед яких пріоритетне місце посідають сучасні засоби масової комунікації. З’ясовано головні завдання й значення соціальної реклами в еволюційному розвитку соціуму, оскільки це не лише маркер його демократичних і гуманістичних зрушень, а й важлива інвестиція в майбутнє, адже саме соціальна реклама виконує виховну й соціально-корегуючу функції. Встановлено, що ефективність впливу соціальної реклами суттєво залежить від передбачуваної цільової аудиторії, її психоемоційного, фізичного станів, інтелектуального рівня, віку, статі, життєвого досвіду, професійної зайнятості тощо, а її результативність — від комунікаційних механізмів впливу на індивіда, інформаційної мети й запитів суспільства.
Висновки. Конститутивні ознаки, виникнення, завдання й функціонування в сучасному комунікаційному просторі соціальної реклами інспіровані еволюційними змінами динамічного, інформаційно-технічного соціуму, здатного залучати до розв’язання глобальних проблем широкий сегмент масової аудиторії.

Ключові слова: комунікація, масова аудиторія, повідомлення, соціальна реклама, суспільство