Автономний безполум’яний генератор тепла на основі каталітичного окиснення метану або пропан-бутанової суміші для опалення різних об’єктів, в тому числі в польових умовах

Стрижак, ПЄ
Соловйов, СО
Трипольський, АІ
Кирієнко, ПІ
Столярчук, ІЛ
Nauka innov. 2016, 12(5):32-46
https://doi.org/10.15407/scin12.05.032
Рубрика: Науково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України
Мова: Українська
Анотація: 
Створено ефективний каталізатор на базі керамічного блокового носія стільникової структури з синтетичного кордієриту з низьким температурним коефіцієнтом лінійного розширення та розроблено безполум`яний генератор тепла на основі спалювання метану або пропан-бутанової суміші. Результати лабораторних та стендових випробувань показали, що автономні безполум’яні генератори тепла за ефективністю роботи не поступаються зарубіжним аналогам. Налагоджено виробництво автономних безполум’яних каталітичних генераторів тепла та каталізаторів для них.
Ключові слова: блоки стільникової структури, каталізатор безполум’яного горіння метану або пропан-бутанової суміші, каталітичний генератор тепла, кордієрит