До питання інформаційно-аналітичного забезпечення реалізації державної інноваційної політики

1Лисиця, ТМ
1Мельник, АМ
1Міністерство економіки України, Київ
Nauka innov. 2007, 3(6):72-76
https://doi.org/10.15407/scin3.06.072
Рубрика: Світ інновацій
Мова: Українська
Анотація: 
Розглянуті питання актуальності та шляхи створення інформаційно-аналітичної системи реалізації державної інноваційної політики. Обґрунтована необхідність створення відповідної інформаційно-аналітичній бази, яка дасть можливість отримувати максимум інформації щодо стану об'єктів управління, проводити аналіз альтернатив їх розвитку з врахуванням постійної зміни зовнішнього та внутрішнього середовищ, а також готувати рекомендації щодо реалізації державної інноваційної політики
Ключові слова: інноваційна політика, інновація, інформаційно-аналітична система
Посилання: 

1. Офіційний веб-сайт Держкомстату http://www.ukrstat.gov.ua
2. Указ Президента України від 11.07.2007 № 606 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 квітня 2006 року "Про стан науково-технологічної сфери та заходи щодо забезпечення інноваційного розвитку України"
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi_bin/laws/main.cgi?nreg=606%2F2006
3. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 № 669 "Питання створення системи Інформаційно-аналітичного забезпечення реалізації державної інноваційної політики та моніторингу стану інноваційного розвитку економіки"
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi_bin/laws/main.cgi?nreg=606%2F2006
4. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2007 № 285-р "Про схвалення Концепції Державної програми розвитку системи інформаційно-аналітичного забезпечення реалізації державної інноваційної політики та моніторингу стану інноваційного розвитку економіки"
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi_bin/laws/main.cgi?nreg=285_2007_%F0