1Жучков, СМ, 2Горбаньов, АО, 2Колосов, БМ
1Інститут чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України, Дніпропетровськ
2Інститут чорної металургії ім. З. І. Некрасова НАН України, Дніпропетровськ
Nauka innov. 2008, 4(3):14-21
https://doi.org/10.15407/scin4.03.014
Рубрика: Науково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України
Мова: Російська
Анотація: 
Розроблена перспективна технологічна схема високошвидкісної прокатки катанки на прикладі дротового стану нової формації. На стані можуть бути реалізовані режими гарячої, нормалізуючої прокатки й термомеханічної обробки за рахунок регулювання температури кінця прокатки, що забезпечує одержання готової продукції із заданими споживчими властивостями. Перспективна схема високошвидкісної прокатки може бути використана при реконструкції діючих і при проектуванні нових дротових станів.
Ключові слова: безперервний дротовий стан, властивості, мініблоки, рівномірність, сортамент, східчасте водяне охолодження розкату, температура кінця прокатки, технологічна схема, точність, чистова група клітей
Посилання: 
1. Дмитриев В.Д. Производство калиброванного металла и проволоки / Итоги науки и техники. Прокатное и волочильное производство. — М.: Металлургия, 1990. Т. 16. — С. 62-104.
2. Повышение эффективности производства метизов и калиброванного металла / В.И. Ориничев, А.М. Павлов, М.П. Яранцев и др. // М.: ОАО "Черметинформация", Бюллетень "Черная металлургия", 1985. — № 8. С. 39-52.
3. Род К., Аммерлинг В.Ю. Гибкое экономическое производство высококачественной катанки и сортового проката / Новости черной металлургии за рубежом // М.: ОАО "Черметинформация", 2004. — № 4. — С. 43-46.
4. Симпозиум фирм СМС Шлеман-Зимаг и СКЭТ Машинен-унд Анлагенбау АГ на Криворожском металлургическом комбинате, 1990.
5. Жучков С.М., Горбанев А.А. Современные проволочные станы. Тенденции развития технологии и оборудования. Сообщение 1. Ретроспектива развития технологии и оборудования для производства катанки //М.: ОАО "Черметинформация", Бюллетень "Черная металлургия", 2006. — № 6. — С. 54-59.
6. Жучков С.М., Горбанев А.А. Сообщение 2. Схемы расположения оборудования современных проволочных и мелкосортно-проволочных станов // Там же. — № 7. — С. 30-42.
7. Жучков С.М., Горбанев А.А. Сообщение 3. Тенденции развития технологии и оборудования для производства катанки. Улучшение качества стали // Там же. — № 8. — С. 40-47.
8. Жучков С.М., Горбанев А.А. Сообщение 4. Тенденции развития технологии и оборудования для производства катанки. Улучшение структуры и свойств катанки, повышение точности размеров // Там же. — № 9. — С. 46-53.