Інформація про виконання інноваційного проекту "Розробка механізму реалізації інноваційних складових людського розвитку"

1Лібанова, ЕМ
1Лісогор, ЛС
1Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, Київ
Nauka innov. 2008, 4(2):49-50
https://doi.org/10.15407/scin4.02.049
Рубрика: Науково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України
Мова: Українська