Система керування відносним рухом космічного апарату для безконтактного видалення космічного сміття

Хорошилов, СВ
Nauka innov. 2018, 14(4):05-17
https://doi.org/10.15407/scin14.04.005
Рубрика: Наукові основи інноваційної діяльності
Мова: Українська
Анотація: 
Вступ. Розглянуто питання створення системи керування космічного апарату для безконтактного видалення космічного сміття з використанням технології «Пастух з іонним променем». Ця система необхідна для того, щоб забезпечити умови ефективної передачі іонним променем гальмуючого імпульсу об’єкту космічного сміття в фазі відведення.
Проблематика. При синтезі та аналізі системи необхідно враховувати вплив іонного променя, широкий спектр орбітальних збурень, неточності визначення відносного положення та реалізації керуючих впливів, нестаціонарність і параметричну невизначеність об’єкта керування, а також обмеження на керування.
Мета. Синтез системи керування відносним рухом космічного апарату для безконтактного видалення космічного сміття.
Матеріали й методи. Для синтезу системи використано метод змішаної чутливості. Вимоги до регулятора задано в частотній області за допомогою обраних вагових функцій. Аналіз робастності системи виконано на базі методології структурованих сингулярних чисел.
Результати. Робастність системи та відповідність заданим вимогам підтверджено як за допомогою формального критерію, так і шляхом комп’ютерного моделювання. Показано, що раціональне зниження вимог до точності керування дозволяє істотно знизити витрату робочого тіла на підтримку відносного положення при збереженні прийнятної швидкості відведення космічного сміття.
Висновки. Синтезовано систему керування, яка забезпечує необхідний компроміс між робастною стійкістю, якістю і витратами на керування з урахуванням широкого спектра розглянутих збурень.
Ключові слова: відносний рух, концепція «Пастух з іонним променем», космічне сміття, робастна стійкість, система керування