Старт-апи та спін-офи як фактор розвитку академічного бізнесу: зарубіжний досвід та українські перспективи

Новікова, ІЕ
Осецький, ВЛ
Алексеєва, КА
Nauka innov. 2018, 14(5):77-89
https://doi.org/10.15407/scin14.05.077
Рубрика: Cвіт інновацій
Мова: Англійська
Анотація: 
Вступ. Сучасні, технологічно-оснащені підприємницькі університети є ідеальним середовищем для формування первинної атмосфери інноваційного бізнес-клімату.
Проблематика. Реалізація сучасних прибуткових інноваційних проектів (старт-апів чи спін-офів) у формі малих інноваційних підприємств є сучасною формою успішної комерціалізації економічно-перспективної ідеї. Досконалим осередком для впровадження першого стартап-замислу є університет.
Мета. Розгляд тенденцій розвитку академічного бізнесу у контексті посилення значимості інноваційної діяльності, зокрема визначення ролі старт-апів та спін-офів у діяльності зарубіжних та українських університетів.
Матеріали й методи. Використано порівняння рейтингів університетів світу. Застосовано SWOT-аналіз перспективи діяльності старт-ап чи спін-офф проектів на базі університетів в Україні. Проведено аналіз залежності між масштабом витрат на науково-дослідну діяльність та рівнем отриманих результатів інноваційних досягнень.
Результати. Здійснено порівняльний огляд тенденцій розвитку академічного бізнесу закордоном та в Україні. Проаналізовано вітчизняне та європейське законодавство у сфері формування ринку наукової та науково-технічної продукції. Визначено чинники, які суттєво гальмують процес розвитку інноваційної діяльності в Україні. Наведено рекомендації щодо популяризації інноваціно-інвестиційної діяльності та налагодження продуктивної міжнародної співпраці.
Висновки. Одержані результати дозволять сформулювати принципи для формування нової методичної парадигми управління інтелектуальними активами в університетах з урахуванням особливостей розвитку вітчизняної науки, економіки, підприємництва, ринку високих технологій.
Ключові слова: інноваційний бізнес, інтелектуальні активи, інтелектуальна власність, академічний капіталізм, комерціалізація інновацій, спін-оф, старт-ап, університети