Розробка та створення газосенсорної системи на основі низьковимірних металооксидів

Бовгира, РВ
Жировецький, ВМ
Попович, ДІ
Савка, СС
Середницький, АС
Nauka innov. 2016, 12(6):59-65
https://doi.org/10.15407/scin12.06.059
Рубрика: Науково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України
Мова: Українська
Анотація: 
Вивчалися особливості фотолюмінісцентних властивостей нанопорошкових металооксидів (ZnO, TiO2, SnO2, WO3), в т.ч. лазерномодифікованих та поверхневолегованих домішками (Au, Ag, Pt, Ni, Cu, Sn), в газах (О2, N2, H2, CO, CO2). Встановлено характер газосенсорних властивостей нанопорошкових металооксидів (адсорбційна здатність, швидкодія, чутливість, селективність) та вибрано конструкцію і оптимальні матеріали для побудови реєструючої багатокомпонентної матриці. Встановлено дієздатність побудованої газосенсорної системи для розпізнавання і аналізу газів та їх сумішей. Розроблена газосенсорна система дає змогу детектувати не тільки окремі газові компоненти, але і їх суміші з високою чутливістю і селективністю, що забезпечує можливість вийти на сучасний рівень формування газосенсорних систем з покращеними експлуатаційними характеристиками.
Ключові слова: газові сенсори, люмінесценція, металооксидні нанопорошки