Розробка та виготовлення дослідно-промислового устаткування та створення діючого цеху для випуску поліольних компонентів поліуретанових ін’єкційних матеріалів

1Маруха, ВІ
1Середницький, ЯА
2Пічугін, АТ
2Лук’яненко, ОГ
1Волошин, МП
1ДП Інженерний центр «Техно-Ресурс» НАН України, Львів
2Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України, Львів
Nauka innov. 2009, 5(5):17-24
https://doi.org/10.15407/scin5.05.017
Рубрика: Науково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України
Мова: Українська
Анотація: 
Наведено оптимальні рецепти поліольних компонентів для приготування текучих ін’єкційних поліуретанових композицій, що забезпечують зміцнення і відновлення роботоздатності пошкоджених тріщинами бетонних і залізобетонних конструкцій і споруд. Розроблено нормативну та нормативно-технічну документацію на устаткування та технологічні процеси дослідно-промислового виробництва поліольних компонентів. Створено і запущено діючий цех, випущено першу дослідно-промислову партію. Описано відпрацьовані і впроваджені технологічні процеси приготування і практичного використання поліольних компонентів.
Ключові слова: ін’єкція, бетон, відновлення, залізобетон, поліол, поліуретановий матеріал, споруда, тріщина
Посилання: 
1. Панасюк В.В., Силованюк В.І., Маруха В.І. Міцність пошкоджених тріщинами елементів конструкцій, залікованих за ін’єкційними технологіями // Фіз.-хім. механіка матеріалів. — 2005. — № 6. — С. 60-64.
2. Захист бетонних конструкцій і споруд від корозійномеханічного руйнування поліуретановими ін’єкційними композиціями / В.І. Маруха, Б.Я. Генега, Я.А. Середницький, М.І. Заплатинський // Проблеми корозії та протикорозійного захисту матеріалів. Фіз.-хім. механіка матеріалів. Спеціальний випуск № 5. — Львів, 2006. — Т. 2. — С. 834-840.
3. Маруха В.І., Генега Б.Я. Ущільнюючі технології для зміцнення і ремонту залізобетонних конструкцій // Зб. наукових праць «Діагностика, довговічність і реконструкція мостів і будівельних конструкцій». — Львів: Каменяр, 2001. — С. 158-161.
4. Механіка руйнування як наукова основа технології ущільнювальних ін’єкцій під час реконструкції об’єктів тривалої експлуатації / В.П. Силованюк, В.І. Маруха, Б.Я. Генега, Н.А. Іванишин // Зб. Наукових праць «Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів і конструкцій». — Львів: Каменяр, 2002. — вип. 5. — С. 373-382.
5. Розробка ін’єкційних технологій та створення комплексу пересувного устаткування для діагностики та відновлення міцності і працездатності бетонних і залізобетонних конструкцій і споруд, що експлуатуються в умовах корозійно-механічного руйнування / В.І. Маруха, Я.А. Середницький, І.П. Гнип, В.П. Силованюк // Nauka innov. 2007, 3(5):26-33
https://doi.org/10.15407/scin3.05.026
6. Вплив поліестерних та ізоціанатних складових на в’язкість поліуретанових композицій при їх полімеризації / Л. Голушкова, І. Галань, М. Непріла, О. Гулай // Вісник Тернопільського ДТУ. — 2006. — Т. 11, № 1. — С. 31-37.
7. Середницький Я.А. Вплив структури поліефірного блока та ізоціанатних компонентів на властивості литієвих поліуретанових еластомерів // Композиційні полімерні матеріали. — 2001. — № 2. — С. 45-50.
8. Середницький Я., Банахевич Ю., Драгілєв А. Сучасна протикорозійна ізоляція в трубопровідному транспорті (2-а частина). — Львів: ТзОВ «Сплайн», 2004. — 276 с.
9. Кадурина Т.И., Омельченко С.И. Гидролитическая устойчивость и защитные свойства сложноэфирных полиуретанов // Лакокрасочные материалы и их прим. – 1980. — № 3. — С. 4-6.
10. ACI-89 M12 503-5R Guide for the selection of polymer adhesives with concrete // ACI Material Journal. — 1992. — № 1-2. — P. 90-105.
11. Czarnecki L., Emmons P.H. Naprawa i ochrona konstrurcji betonowych. — Krakow: Polski Cement, 2002. — 434 s.
12. Маруха В.І., Генега Б.Я., Середницький Я.А. Ефективність застосування поліуретанових ін’єкційних матеріалів у відновленні працездатності бетонних і залізобетонних конструкцій і споруд // Зб. наук. Праць «Діагностика, довговічність і реконструкція мостів і будівельних конструкцій». — Львів: Каменяр, 2006. — Вип. 8. — С. 84-90.
13. Маруха В.І., Середницький Я.А. Особливості ін’єкійно го зміцнення поліуретановими композиціями бетонних конструкцій і споруд із тріщинами // Фіз.-хім. механіка матеріалів. — 2008. — № 5. — С. 34-38.
14. Булатов А.Г. Пенополиуретаны в промышленности и строительстве. — М.: Машиностроение, 1978. — 184 с.
15. Wirpsza. Poliuretany: Chemia technologia zastosowanie. — Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 1991. — 265 s.