Прикладна економіко-математична модель «Times-Ukraine» для оптимізації енергетичних потоків та прогнозування енергетичного балансу України

1Точилін, ВО
1Подолець, РЗ
1Дячук, ОА
1Олександренко, ЮА
1Державна установа «Інститут економіки та прогнозування НАН України», Київ
Nauka innov. 2010, 6(2):48-66
https://doi.org/10.15407/scin6.02.048
Рубрика: Науково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України
Мова: Українська
Анотація: 
Запропоновано комп’ютерну економіко-математичну модель «Times-Україна» для оптимізації енергетичних потоків та обговорено можливість використання її в комплексних науково обґрунтованих розрахунках прогнозного енергетичного балансу України. Розроблена модель разом із статистичною базою даних є прикладним інструментарієм, що дозволяє оперативно вносити зміни в умови базового і альтернативних сценаріїв енергозабезпечення та проводити оперативні розрахунки за широким спектром досліджень.
Ключові слова: енергетична система, енергетичний баланс, енергетичний попит, енергоменеджмент, модель «Times-Україна», оптимізація, прогнозування, сценарії енергозабезпечення
Посилання: 
1. Енергетична стратегія України на період до 2030 року [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://mpe.kmu.gov.ua/fuel/control/uk/doccatalog/list?currDir=50358
2. Комплексна державна програма енергозбереження України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.cdie.gov.ua/NAER/?mod=index&id=307
3. Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/