Організаційно-інституційні передумови формування технологічних кластерів як точок росту економіки України

1Федулова, ЛІ
1Інститут економіки та прогнозування НАН України, Київ
Nauka innov. 2011, 7(2):25-34
https://doi.org/10.15407/scin7.02.025
Рубрика: Науково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України
Мова: Українська
Анотація: 
Розкрито сутність та обґрунтовано наукові положення отриманих результатів здійсненої науково-дослідної роботи з проблем формування технологічних кластерів в Україні. Розроблено комплекс пропозицій щодо упровадження результатів дослідження в практику.
Ключові слова: інноваційна економіка, кластерні ініціативи, методологічні засади, організаційний ресурс, регіональна інноваційна політика, технологічні кластери
Посилання: 
1. Соколенко С.І. Конкурентоспроможність регіону та інноваційні кластери. Міжнародна науково-практична конференція «Будуємо нову Європу: будівельні кластери та стратегії розвитку регіонів при підготовці до Євро-2012» м. Тернопіль, 11-13 червня 2008р.: [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://ucluster.org/sokolenko/2008/06/konkurentospromozhnist-regionuta-i...
2. Егоров С.А. Промышленный кластер как развитая форма производственной кооперации. Проблемы современной экономики. — 2008. — № 3(27). — С. 24-28.
3. Пилипенко И. В. Новая геоэкономическая модель развития страны: повышение конкурентоспособности с помощью развития кластеров и промышленных районов. Безопасность Евразии, 2003. — № 3, С. 580-604.
4. Войнаренко, М. Кластеризация в структуре предпринимательства, экономического сотрудничества и привлечения инвестиций [Электронный ресурс] / М. Войнаренко. — Режим доступа: http://www.unece.org/ie/wp8/documents/voynarenko.pdf
5. Федулова Л.І. Методологічні засади формування технологічних кластерів. Економіка і прогнозування, 2010. — № 3. — С. 61-73.
6. Cluster Management Guide — Guidelines for the Development and Management of Cluster Initiatives. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: (www.clusterforum.org).
7. Герт-Жан Хоспер, Фредерик Сотэ, Пьер Дезрошер. Очередная Силиконовая долина? Часть первая. О взаимосвязях между географическими кластерами и государственной политикой. Русский журнал: [Електронний ресурс]. — Режим доступа: http:/www.russ.ru/avtory/Frederik-Sote-Per-Dezrosher-Gert-ZHan-Hosper
8. Федоров В.К. и др. Особенности организации и перспективы развития инновационно-производственных кластеров. Инновации. — 2008. — № 9. — С. 96.