1Боюн, ВП, 2Лущик, УБ, 1Малиновський, ЛБ, 3Новицький, ВВ
1Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, Київ
2Київський науково-методичний центр ультразвукової медичної діагностики «Істина», Киев
3Інститут математики НАН України, Київ
Nauka innov. 2010, 6(1):45-58
https://doi.org/10.15407/scin6.01.045
Рубрика: Науково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України
Мова: Українська
Анотація: 
Розглянуто стан досліджень і лікування серцево-судинних захворювань в Україні та в світі. Надано короткий огляд проблем у цій галузі медицини. Висвітлено методологічні основи гемодинамічної лабораторії «МакроМікроПоток», її структуру та складники. Відзначено переваги гемодинамічної лабораторії для практичного застосування в лікувальних закладах, сферу застосування гемодинамічного моніторингу та його економічну вигоду для практичної охорони здоров’я.
Ключові слова: гемодинамічна лабораторія, мікроциркуляція, ультразвуковий допплерограф, цифровий оптичний капіляроскоп
Посилання: 
1. Корнацький В.М. Проблеми здоров’я суспільства та продовження життя. — К.: Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска, 2006. — 46 с.
2. Лущик У.Б., Браницька Н.С. Дослідження артеріовенозної рівноваги. — К.: НМЦУЗМД «Істина», 2003. — 39 с.
3. Лущик У.Б. Основы методики ультразвуковой диагностики сосудов головного мозга: артериальный и венозный аспекты, клиническая интерпретация. — К.: НМЦУЗМД «Истина», 1997. — 107 с.
4. Лущик У.Б. «Слепой» допплер для клинических интеллектуалов (качественная оценка церебральных диз гемий). — К.: НМЦУЗМД «Истина», 2004. — 264 с.
5. Лущик У.Б., Лущик Н.Г., Новицький В.В., Бабій І.П., Алексєєва Т.С. Сучасні можливості цілісної функціональної оцінки артеріовенозної рівноваги в замкненій судинній системі на макро- та мікрорівні. — К.: НМЦУЗМД «Істина», 2006. — 120 с.
6. Лущик У.Б., Новицький В.В. Деякі аспекти прикладної прижиттєвої гемодинаміки в епоху візуалізуючих технологій. — К.: НМЦУЗМД «Істина», 2005. — 134 с.
7. Чернух А.М., Александров П.Н., Алексеев О.В. Микроциркуляция. — М.: Медицина, 1975. — 455 с.
8. Бегун П.И., Афонин П.Н. Моделирование в биомеханике. — М.: Высшая школа, 2004. — 390 с.
9. Лущик У.Б., Новицький В.В., Колосова Ю.О., Бабій І.П., Алексеєва Т.С. Сучасні можливості капіляроскопії. — К.: НМЦУЗМД «Істина», 2005. — 34 с.
10. Лущик У.Б. та ін. Прилад для реєстрації капілярного кровотоку. Патент України на корисну модель № 22944, Опубл. БВ № 5, 25.04.07.
11. Лущик У.Б та ін. Спосіб оцінки порушень мікроциркуляції в нормі та при патології у людей різного віку за допомогою методу капіляроскопії. Патент України № 67709 А , Опубл. БВ № 6, 15.06.04.
12. Боюн В.П. та ін. Спосіб неінвазійного вимірювання кровонаповнення ділянок тіла та пристрій для його реалізації. Патент України № 71984, Опубл. БВ № 1, 17.01.05.
13. Боюн В.П. та ін. Спосіб неінвазійного дослідження стану мікроциркуляторної ланки системи кровообігу та пристрій для його реалізації. Патент України № 72016, Опубл. БВ № 1, 17.01.05.
14. Боюн В.П. Інтелектуальні відеосистеми реального ча су / Праці міжнародної конференції «50 років Інсти туту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України». — К.: ІК НАНУ, 2008. — С. 177-181.
15. Лущик У.Б., Новицький В.В. Деякі аспекти прикладної гемодинаміки в епоху прижиттєвих візуалізуючих технологій. — К.: НМЦУЗМД «Істина», 2005. — 136 с.
16. Лущик У.Б., Новицкий В.В., Колосова Ю.А. Современные возможности капилляроскопии. — К.: НМЦУЗМД «Істина», 2004. — 40 с.
17. Лущик У.Б. та ін. Спосіб ультразвукової діагностики стану судин головного мозку. Патент N 10262 А від 19.07.95р.
18. Лущик У.Б., Новицький В.В. Полівекторна динамічна діагностика судинної системи як сучасна інноваційна медична технологія: від локальних обстежень до інтегративного розуміння цілісної системи / Медична техніка. — 2008. — № 3. — 2008. — С. 64-67.