Розробка та впровадження електророзрядного процесу дезінтеграції компонентів водно-вугільного палива

1Різун, АР
1Голень, ЮВ
1Денисюк, ТД
1Кононов, ВЮ
1Інститут імпульсних процесів і технологій НАН України, Миколаїв
Nauka innov. 2009, 5(5):42-46
https://doi.org/10.15407/scin5.05.042
Рубрика: Науково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України
Мова: Російська
Анотація: 
Розроблено электророзрядний процес одержання водно–вугільної суспензії, у якому як механізм здрібнювання бурого вугілля використовувається високовольтний електричний розряд. Даний процес дає можливість одержувати необхідний фракційний склад компонентів водно-вугільного палива.
Ключові слова: буре вугілля, водно-вугільна суспензія, водно-вугільне паливо, електророзрядна дезінтеграція
Посилання: 
1. Зайденберг, В.Е. Производство и использование водоугольного топлива / В.Е. Зайденберг, К.Н. Трубецкой, В.И. Мурко, И.Х. Нехороших. — М.: Изд-во Академии горных наук, 2001. — 176 с.
2. А.с. 1086162 СССР,МКИ3 Е 21 С 20/00, E 21 F 5/00. Способ получения водноугольной суспензии / К.М. Абрамсон, Е.Я. Горешняк, В.В. Пеннер, Д.М. Шереденник (СССР). — № 3553593/22-03; заяв. 15.02.83; опубл. 30.11.84, Бюл. 16. — 2 с.
3. Оборудование и технологические процессы с использованием электрогидравлического эффекта / Под ред. Г.А. Гулого. — М.: Машиностроение, 1977. — 320 с.
4. Наугольных К.А. Электрогидравлические разряды в воде / Наугольных К.А., Рой Н.А. — М.: Наука, 1971. — 154 с.
5. Ризун А.Р. Электроразрядное разрушение неметаллических материалов / Ризун А.Р., Цуркин В.Н. // Электронная обработка материалов. — 2002. — № 1. — С. 83-85.
6. Ризун А.Р., Косенков В.М. К вопросу об определении производительности электроразрядного разрушения хруп ких неметаллических материалов // Электронная обработка материалов. — 2001. — № 1. — С. 45-50.
7. Ветров, Ю.А. Разрушение прочных пород / Ю.А. Ветров, В.П. Володинская, В.Ф. Баранников, В.П. Куска. — Киев: Будівельник, 1973. — 350 с.