Проєктування півмасок фільтрувальних респіраторів

ЗаголовокПроєктування півмасок фільтрувальних респіраторів
Тип публікаціїJournal Article
Year of Publication2020
АвториЧеберячко, СІ, Чеберячко, ЮІ, Шайхлісламова, ІА
Short TitleNauka innov.
DOI10.15407/scin16.05.097
Об'єм16
Проблема5
РубрикаCвіт інновацій
Pagination97-109
МоваУкраїнська
Анотація

Вступ. Серед професійних захворювань хвороби органів дихання є найрозповсюдженішими в світі, основною причиною виникнення яких є забруднення робочої зони шкідливими аерозолями та використання невідповідних антропометричним розмірам обличчя засобів індивідуального захисту органів дихання.
Проблематика. Ефективність фільтрувальних респіраторів залежить від двох компонентів: часу захисної дії фільтрів та ізольованих властивостей півмасок. Це вимагає проведення відповідних досліджень для побудови конструкцій півмасок, які дозволять забезпечити високі ізоляційні властивості.
Мета. Підвищення захисної дії фільтрувальних респіраторів шляхом удосконалення їхньої конструкції, яка відповідає антропометричним параметрам обличь.
Матеріали й методи. Для побудови поверхні півмаски застосовано рівняння вільної енергії вигнутої довільної пластинки, яке описується двовимірною сплайн-поверхнею, а її невідомі коефіцієнти встановлюють методом лінійної інтерполяції на основі даних тривимірних координат ключових точок антропометричних рис обличчя.
Результати. Визначено закономірності формування поверхні півмаски, ґрунтуючись на даних тривимірних координат ключових точок антропометричних параметрів обличчя. Розроблено метод вимірювання температури поверхні обтюратора тепловізором на основі опрацювання вихідних сигналів, що дозволяє здійснювати оперативний контроль місць утворення зазорів уздовж смуги обтюрації, виявляти погіршення ізолювальних властивостей протипилового респіратора та обчислювати коефіцієнт його захисту.
Висновки. Розроблено алгоритм проєктування півмасок з урахуванням результатів 3D-сканування обличь, створення цифрових моделей голови та на їхній основі – поверхні півмасок і конструкції обтюратора. Визначено раціональні параметри фільтрувальної коробки, розміру вихідного отвору для забезпечення мінімального перепаду тиску та рівномірного розподілу пилового осаду на фільтрувальній поверхні.

Ключові словакоефіцієнт ізолювання, модель, обтюратор, півмаска, респіратор