Прогнозування трендів розвитку біотехнологій в світі та Україні на основі публікаційного й патентного аналізу

Полякова, ОЮ
Шликова, ВО
Бунтов, ІЮ
Nauka innov. 2019, 15(1):31-49
https://doi.org/10.15407/scin15.01.031
Рубрика: Наукові основи інноваційної діяльності
Мова: Англійська
Анотація: 
Вступ. Сучасні біотехнології є однією з найбільш пріоритетних галузей національної економіки розвинених країн. 
Проблематика. Успішне управління розвитком технологій вимагає об’єктивного аналізу результатів наукових досліджень та їх прогнозування. Відповідність рівня технологічного розвитку країни світовим тенденціям відіграє важливу роль у забезпеченні конкурентоспроможності її економіки.
Мета. Визначення тенденцій наукових досліджень і розробок у галузі біотехнологій та їх відмінностей в світі й Україні.
Матеріали й методи. Бібліометричний та патентний аналіз використано як найпоширеніші інструменти аналізу поточного стану, перспективних напрямів наукових досліджень і комерціалізації їх результатів. Аналіз світових та українських тенденцій публікаційної та патентної активності у сфері біотехнології за 2000-2015 рр., а також прогнозування на 2016-2019 рр. з використанням трендових моделей. Аналіз здійснено на основі публікацій, пов’язаних з біотехнологіями, що містяться на порталі SCImago Journal & Country Rank, у базі Science Direct та реферативній базі даних Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського, а також патентів з бази даних World Intellectual Proper ty Organization.
Результати. Прогнозування демонструє тенденцію до збільшення обсягу публікацій та патентів у галузі біотехнології у світі в найближчі роки. За всіма напрямами біотехнології питома вага українських публікацій у світовому просторі біотехнологічних наукових досліджень є вкрай малою. Серед аналізованих напрямів найбільша прогнозована питома вага публікацій українського походження у міжнародних базах визначена за напрямом «Матеріалознавство – біоматеріали» і становить 0,3% у загальносвітовому масштабі. Патентування українських розробок на міжнародному рівні, за умов збереження наявного тренду, також залишатиметься на дуже низькому рівні, а саме 0,05% у світовому масштабі. Лідерство за цим напрямом зберігатиметься за Китаєм та США із частками 33,1 та 24,9% відповідно, загальна кількість патентів країн ЄС становитиме близько 18,1%.
Висновки. На сьогодні Україна має певні переваги у розвитку біотехнологій у галузі сільського господарства, які можуть стати основою для розвитку біоекономіки країни. Отже, в аграрній сфері необхідною є державна підтримка впровадження наявних розробок шляхом заохочення бізнесової діяльності. У той же час у медицині спостерігається значне відставання від провідних країн світу, тому зусилля держави повинні зосереджуватися на підтримці проведення досліджень у цій галузі та доведення розробок до стадії готовності для патентування.
Ключові слова: бібліометрія, біотехнологія, кореляція, патент, прогнозна модель, тренд