Оцінка теплопровідності вовняних текстильних наповнювачів для ковдр

ЗаголовокОцінка теплопровідності вовняних текстильних наповнювачів для ковдр
Тип публікаціїJournal Article
Year of Publication2020
АвториФоростяна, НП, Михайлова, ГМ, Осієвська, ВВ, Марчук, НБ
Short TitleNauka innov.
DOI10.15407/scin16.04.036
Об'єм16
Проблема4
РубрикаНаукові основи інноваційної діяльності
Pagination36-46
МоваУкраїнська
Анотація
Вступ. Для оптимізації асортименту та конструювання ковдр із заданими властивостями суттєву роль відіграє вибір наповнювача, зокрема його теплофізичні показники, які у різних матеріалів різняться між собою.
Проблематика. Теплопровідність ковдр з наповнювачами протеїнового походження, зокрема вовни овечої, верблюжої, кашемірової, практично не вивчена. Контроль та вимірювання зазначеного показника дозволить в перспективі оптимізувати вибір матеріалу під час проєктування постільних виробів з об’ємними наповнювачами, зокрема ковдр.
Мета. Оцінка теплопровідності текстильних виробів з різними типами наповнювачів.
Матеріали й методи. Об’єктом дослідження слугували зразки наповнювачів різного волокнистого складу — овечої, верблюжої, кашемірової вовни. Експериментальні дослідження було проведено в лабораторіях Київського національного торговельно-економічного університету з використанням модуля «Теплота» багатофункціонального вимірювального модульного пристрою «МІG-1.3». Фотографії наповнювачів зроблено на універсальному вимірювальному комп’ютерному приладі із роздільною здатністю 600 пікселів.Результати. Мікроскопічні дослідження волокон показали, що щільність наповнювачів є різною, а отже й маса повітря в них та, відповідно, маса самих волокон наповнювачів різниться між собою, що в результаті впливає на теплопровідність матеріалу. За отриманими даними сформовано ряд наповнювачів за зменшенням їхньої теплопровідністі: вовна верблюжа → вовна овеча → вовна кашемірова → поліефірне волокно.
Висновки. Отримані результати показали, що найбільш ефективним щодо теплозбереження є наповнювач з верблюжої вовни, тоді як поліефірне волокно має показник теплопровідності у 2,2 рази нижчий, що варто враховувати при формуванні теплозахисних властивостей постільних виробів з об’ємними наповнювачами, зокрема ковдр, з метою оптимізації асортименту останніх.
Ключові словавовна верблюжа, вовна кашемірова, вовна овеча, волокно поліефірне, ковдра, теплопровідність