Optimization of the Permanent GNSS Stations Network of Ukraine

TitleOptimization of the Permanent GNSS Stations Network of Ukraine
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2011
AuthorsYatskiv, Ya.S, Emets, AI, Lytvyn, MO, Khoda, OO, Zhalilo, NO, Zhalilo, OO, Zhelanov, OO, Shelkovenkov, DO
Short TitleNauka innov.
DOI10.15407/scin7.05.022
Volume7
Issue5
SectionScientific Basis of Innovation Activity
Pagination22-55
LanguageUkrainian
Abstract
The results of execution by the Main Astronomical Observatory of NAS of Ukraine and co-executors of the scientific and technical project «Optimization of the permanent GNSS- stations network of Ukraine and experimental operation of the centre of information gathering and processing for geodetic, cadastral surveying and navigation of mobile objects» are presented. The purpose of the project – extension and optimization of the network of permanent reference GNSS-stations of Ukraine, development and implementation in operational testing of the centre of information gathering and processing and rendering services of the satellite system of precision positioning (centimeter accuracy level) for supporting geodetic and cadastral survey in the territory of Ukraine.
Keywordscode and carrier-phase GNSS observations, Global Navigation Satellite System (GNSS), high precision positioning technologies, permanent reference station, software and algorithmic toolkit
References
1. Stvorennja ta rozvytok tehnologij virtual'nyh referencnyh GPS-stancij (2006-2007), tema N 229-V, GAO NANU. Zakljuchnyj naukovo-tehnichnyj zvit, 2007 [in Ukrainian].
2. Informacijno-vymirjuval'na GNSS systema ta merezhna VRS tehnologija zabezpechennja geodezychnyh i kadastrovyh zjomok u Zakarpatti ta Chernigivshhyni. Zakljuchnyj zvit pro vykonannja innovacijnogo naukovo-tehnichnogo proektu, GAO NANU, 2007 [in Ukrainian].
3. Informacijno-vymirjuval'na GNSS ta merezha VRS-teh nologija zabezpechennja geodezychnyh i kadastrovyh zjomok u Kyjevi ta Kyi'vs'kij oblasti. Zakljuchnyj zvit pro vykonannja innovacijnogo naukovo-tehnichnogo proektu, GAO NANU, N 0108U003130, 2008 [in Ukrainian].
4. Naukovo-tehnichnyj zvit pro vykonannja NDR «Udoskonalennja ta doslidzhennja aparatno-programnogo kompleksu zboru i avtomatyzovanoi' merezhnoi' obrobky GNSS-sposterezhen'» (shyfr «Merezha—HNURE/2008»), HNURE, N 0108U008263, 2008 [in Ukrainian].
5. Naukovo-tehnichnyj zvit pro vykonannja NDR «Udosko nalennja, doslidzhennja ta veryfikacija aparatnoprogramnyh zasobiv spozhyvacha informacijno-vymirjuval'noi' GPS/GNSS systemy» (shyfr «Merezha—NAU/2008»), NAU, 2008 [in Ukrainian].
6. Yatskiv Ya.S., Harchenko V.P., Shokalo V.M. ta in. Praktyka stvorennja v Ukrai'ni informacijno-vymirju val'noi' GNSS-systemy ta merezhnoi' VRS-tehnologii' zabezpechennja geodezychnyh i kadastrovyh zjomok. Nauka innov. 2009. 5(2):5-22 [in Ukrainian].
https://doi.org/10.15407/scin5.02.005
7. Naukovo-tehnichnyj zvit pro vykonannja NDR «Rozrobka, doslidzhennja ta testuvannja programnogo zabezpechennja avtomatyzovanoi' merezhnoi' obrobky GNSS-sposterezhen'» (shyfr «Merezha — HNURE/2010»), HNURE, N 0110U005842, 2010 [in Ukrainian].
8. Naukovo-tehnichnyj zvit pro vykonannja NDR «Proektuvannja i rozgortannja permanentnoi' referencnoi' GNSS-stancii' novogo pokolinnja na terytorii' Uzhgorods'kogo nacional'nogo universytetu» (shyfr roboty «Merezha-UzhNU/2010»), UzhNU, N 0110U006204, 2010 [in Ukrainian].
9. Naukovo-tehnichnyj zvit pro vykonannja NDR «Modernizacija permanentnoi' referencnoi' GNSS-stancii' CNIV (m. Chernigiv), rozrobka dokumentacii' i provedennja eksperymental'nyh robit z onovlennja obladnannja stancii'», ChDIEU, 2010 [in Ukrainian].
10. Pre-Processing & Analysis software «OCTAVA_PPA»: concept, possibilities and features, initial test results. A.A. Zhalilo, N.V. Sadanova. Proceedings of the 2004 International Symposium on GNSS/GPS (GNSS 2004), Sydney, Australia, 6-8 December 2004.
11. Carrier-phase cycle-slip detection, estimation and correction of dual — frequency GPS data — new efficient technique, algorithms and experimental results. A.A. Zhalilo, N.V. Sadanova. Abstract book, «Astronomy in Ukraine — Past, Present and Future», MAO — 2004 Conference devoted to the 60th anniversary of the Main Astronomical Observatory of the National Academy of Sciences of Ukraine, 15-17 July, Kiev, Ukraine. P. 154.
12. Features and service performance of multifunctional software toolkit «OCTAVA» for processing and analysis of GPS/GNSS observations. A. Zhalilo, D. Shelkovenkov. GEOS 2007 Conference Proceedings, Prague, Czech Republic, 1st—2nd March 2007. P. 102-110.
13. «OCTAVA»: bagatofunkcional'nyj programnyj instrumentarij obrobky i analizu GPS/GNSS sposterezhen'. A.A. Zhalylo, D.A. Shelkovenkov. Integrovani navigacijni systemy. XIV mezhdunar. konf., traven' 2007, S.-Pb. S. 319-321 [in Ukrainian].
14. Kontrol' jakosti kodovyh i fazovyh GPS-sposterezhen' na etapi poperedn'oi' obrobky. D.A. Shelkovenkov. Integrovani navigacijni systemy. XIV mezhdunar. konf., traven' 2007. — S.-Pb. — S. 310-312 [in Ukrainian].
15. Pro kontrol' jakosti dvochastotnyh GPS-sposterezhen' na etapi poperedn'oi' obrobky: praci mizhnar. nauk.- prakt. konf. «Suchasni informacijni ta elektronni tehnologii'», Odesa, 22-26 travnja 2006. Odes'kyj nacional'nyj politehnichnyj universytet: VMV, 2006. T. 1. S. 233 [in Ukrainian].
16. Programnyj produkt «Programnyj kompleks OC TA VA_PPA». GAO NANU. Zhalilo O.O., Shelkoven kov D.O.. Svidoctvo pro rejestraciju avtors'kogo prava na tvir N 24507. Kyiv: Ministerstvo osvity i nauky, 2008 [in Ukrainian].
17. TEQC: The Multi-Purpose Toolkit for GPS/GLONASS Data. L.H. Estey, C.M. Meertens. GPS Solutions. 1999. Vol. 3. P. 42-49.
https://doi.org/10.1007/PL00012778
18. RINEX: The Receiver Independent Exchange Format Version 2.11. W. Gurtner, L. Estey. ftp://ftp.unibe.ch/aiub/rinex/rinex211.txt
19. IONEX: The IONosphere maps EXchange format Version 1. S. Schaer, W. Gurtner. ftp://igscb.jpl.nasa.gov/igscb/data/format/ionex1.ps
20. The National Geodetic Survey Standard GPS Format SP3. Paul R. Spofford, Benjamin W. Remondi.
http://igscb.jpl.nasa.gov/igscb/data/format/sp3_docu.txt
21. Hatanaka and RINEX Format Information. http://sopac.ucsd.edu/dataArchive/hatanaka.html
22. «cURL». http://ru.wikipedia.org/wiki/CURL
23. «gzip». http://ru.wikipedia.org/wiki/Gzip
24. GrafNav/GrafNet. User Guide. http://www.novatel.com/Documents/Waypoint/Downloads/NavNet810_Manual.pdf
25. Writing Fast MATLAB Code. http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/5685-writing-fast-ma...
26. Embedded MATLAB. http://www.mathworks.com/help/toolbox/eml/
27. Global'na systema vyznachennja miscepolozhennja (GPS). Teorija i praktyka: per. z angl. B. Gofmann-Vellengof, G. Lihtnegger, D. Kollinz. Per. z angl. pid red. Ya.S. Yatskiva. Kyiv: Nauk. dumka, 1995 [in Ukrainian].
28. Monitoring geometricheskoj konfiguracii mnogoba zisnoj seti shirokozonnoj differencial'noj pod sistemy kosmicheskih navigacionnyh sistem NAVS TAR i GLONASS. A.A. Zhalilo, S.N. Flerko, A.I. Yakovchenko. Kosmichna nauka ta tehnologija. 1999. 5(1): 59-68 [in Russian].
29. Long Baseline GPS Kinematic Positioning by Wide-Lane Combination. Isshiki H.. Conference Proceedings The Society of Naval Architects of Japan. Vol. 3, N 2004SG2-10.
30. An Application of Wide-Lane to Long Baseline GPS Measurements. Isshiki H.. ION GPS/GNSS 2003.
31. Zhelanov A.A. Algoritm i procedura verifikacii ocenki celochislennyh neodnoznachnostej fazovyh GPS nabljudenij raznostnoj chastoty. Vseukr. mezh ved. nauch.-tehn. sb-k «Radiotehnika». 2009. Vyp. 158. S. 43-52 [in Russian].
32. Zhdanjuk B.F. Osnovy statisticheskoj obrabotki traektornyh izmerenij. Moskva: Sov. radio, 1978 [in Russian].
33. Zhalilo A.A., Zhelanov A.A., Shelkovenkov D.A., Shokalo V.M. Razrabotka metodiki ocenki kachestva fazovyh kalibrovok GPS-antenn geodezicheskogo klassa. Predvaritel'nye rezul'taty jeksperimental'nyh issledovanij. Radiotehnika. 2007. Vyp. 148. S. 186-198 [in Russian].
34. Zhalilo A.A., Zhelanov A.A., Shelkovenkov D.A., Shokalo V.M. Ocenka tochnosti kalibrovki polozhenija i variacij fazovyh centrov priemnyh GPS/GNSS antenn. Kosmichna nauka i tehnologija. 2008. S. 39-52 [in Russian].
35. Minimum Operational Performance Standards for Global Positioning System. Wide Area Augmentation System Airborne Equipment, RTCA/DO-229C, November 28, 2001.