The Prospects of Development of Sun Electroenergy in Ukraine

1Dzenzerskiy, VA
1"Transmag" Institute of Transport Systems and Technologies, NAS of Ukraine, Dnіpropetrovsk
Nauka innov. 2007, 3(3):36–42
https://doi.org/10.15407/scin3.03.036
Section: Research and Engineering Innovative Projects of the National Academy of Sciences of Ukraine
Language: Russian
Abstract: 
The conception of formation of photoenergy industry in Ukraine based on using of thin-film("roll") technology is represented.
Keywords: amorphous silicon, crystalline silicon, renewable energy, thin-film photoelectricity transformers
References: 
1. Dzenzers'kyj V. O., Jurko V., Plaksin S. V. Fotoenergetyka: vybir optymal'noi' tehnologii'.  Visnyk NAN Ukrai'ny. – 2004. – N 4. – S. 28–38 [in Ukrainian].
2. Patent Ukrai'ny na vynahid N 67015 A. Systema generuvannja, nakopychuvannja i rozpodilu elektroenergii'.  V. O. Dzenzers'kyj, I. I. Sokolovs'kyj, S. V. Plaksin, Ju. V. Shkil', V. V. Jurko. – Bjul. N6, 15.06.2004 [in Ukrainian].
3. Atlas energetychnogo potencialu vidnovlenyh ta netradycijnyh dzherel energii'. – K.: Yzd. Ynstytuta vozobnovljaemoj energetyky NAN Ukrayny. – 2005. – 44 s [in Ukrainian].
4. Mhitarjan N. M., Machulin V. F. Problemy razvitija jenergetiki Ukrainy. Vozobnovljaemaja i netradicionnaja jenergetika.  Nauka innov. 2006, 2(2):63–75 [in Russian].
https://doi.org/10.15407/scin2.02.063
5. Dzenzerskij V. A., Plaksin S. V., Shkil' Ju. V. Fotojelektricheskaja sistema jenergoobespechenija linejnogo dvigatelja magnitolevitirujushhego vysokoskorostnogo nazemnogo transporta.  Vestnik Nacional'nogo tehnicheskogo universiteta "HPI". – 2005. – N 44. – S. 121–136 [in Russian].
6. Patent na vynahid po z_ci N a 2006 00074 MPK E04 D 1300; F 2473100, NO5V37102, NO12 3118, NO11 31042. Avtonomna fotoelektrychna ustanovka.  V. O. Dzenzers'kyj, S. V. Plaksin, L. M. Pogorila, I. I. Sokolovs'kyj, S. V. Tarasov, Ju. V. Shkil' [in Ukrainian].
7. Zhytnyk M. Ja., Lips'kyj Ju. J., Plaksin S. V., Pogorila L. M., Sokolovs'kyj I. I. Bufernyj nakopychuvach kinetychnoi' energii'. Patent na vynahid po z-ci N a 2006 06729 MPK N02K112 [in Ukrainian].
8. Fal'kovich Je. S., Pul'ner Je. O., Chervonnyj I. F. i dr. Tehnologija poluprovodnikovogo kremnija. – M.: Metallurgija, 1992. – 408 s [in Russian].
9. Maronchuk I., Solov'ev O. V., Hlopenova I. A. Poluchenie kremnija marki "solnechnyj" iz rastvora metallurgicheskogo kremnija v rasplave legkoplavkogo metala.  Trudy sed'moj nauchno-prakticheskoj konferencii "Sovremennye informacionnye i jelektronnye tehnologii", Odessa: "SIJeT-2006". – T. 2. – S. 104 [in Russian].
10. Dzenzerskij V. A., Zadoncev V. A., Burylov S. V., Plaksin S. V., Tarasov S. V. Innovacionnyj proekt MNPK "VESTA" po razrabotke avtonomnyh jenergeticheskih sistem i akkumuljatorov-jenergonakopitelej.  Praci Institutu elektrodinamiki Nacional'noi akademii nauk Ukraini. Special'nij vipusk. – 2005. – S. 95–98 [in Russian].
11. J. Jones. Time to roll out thin film?  Renewable energy world. – May–June 2006. – C. 102–110.
12. Shmyreva A. N. Sensornye sistemy s primeneniem nanoporistogo kremnija.  Trudy HHVI Mezhdunarodnoj nauchno-tehnicheskoj konferencii "Problemy jelektroniki". – Kiev, 2006. – K.: Izd. NTUU "KPI" [in Russian].
13. Bilevich E. O., Apatskaja M. V., Sizov F. F. Formirovanie gibridnyh struktur fotopriemnyh ustrojstv na osnove HgCdTe.  Trudy XVIII mezhdunarodnoj nauchno-tehnicheskoj konferencii po fotojelektronike i priboram nochnogo videnija. – Moskva, 25–28 maja 2004 [in Russian].
14. Rodionov V. Je. Perspektyvy "rulonnoi'" tehnologii' pry stvorenni deshevyh fotoelektrychnyh peretvorjuvachiv.  Materialy 6-i' Mizhnarodnoi' konferencii' "Vidnovljuvana energetyka XXI stolittja". – Krym, 2005 [in Ukrainian].