Hemodynamic Laboratory «MacroMicroPotok» for Complex Analysis and Effective Vascular System Correction of Human Organism

1Boyun, VP
2Lushchyk, UB
1Malynovskyi, LB
3Novytskyi, VV
1V.M. Glushkov Institute of Cybernetics, NAS of Ukraine, Kyiv
2«Istyna», Kiev Scientific-Methodological Center Ultrasonic Medical Diagnostics, NAS of Ukraine, Kyiv
3Institute of Mathematics, NAS of Ukraine, Kyiv
Nauka innov. 2010, 6(1):45-58
https://doi.org/10.15407/scin6.01.045
Section: Scientific and Technical Innovative Projects of National Academy of Sciences of Ukraine
Language: Ukrainian
Abstract: 
The paper examines the state of investigations and curing of cardiovascular diseases in Ukraine and in the world. Short review of the problems existing in this field of medicine is presented. The methodological grounds for hemodynamic laboratory «MacroMicroPotok», its structure and components are covered. The advantages of hemodynamic laboratory for practical usage in patient care institutions, the scope and economic evaluation for health protection are shown.
Keywords: digital optical capillaroscope, hemodynamic laboratory, microcirculation, ultrasonic dopplerograph
References: 
1. Kornac'kyj V.M. Problemy zdorov’ja suspil'stva ta prodovzhennja zhyttja. Kyiv: Instytut kardiologii' im. M.D. Strazheska, 2006 [in Ukrainian].
2. Lushhyk U.B., Branyc'ka N.S. Doslidzhennja arteriovenoznoi' rivnovagy. Kyiv: NMCUZMD «Istyna», 2003 [in Ukrainian].
3. Lushhik U.B. Osnovy metodiki ul'trazvukovoj diagnostiki sosudov golovnogo mozga: arterial'nyj i venoznyj aspekty, klinicheskaja interpretacija. Kyiv: NMCUZMD «Istina», 1997 [in Russian].
4. Lushhik U.B. «Slepoj» doppler dlja klinicheskih intellektualov (kachestvennaja ocenka cerebral'nyh diz gemij). Kyiv: NMCUZMD «Istina», 2004 [in Russian].
5. Lushhyk U.B., Lushhyk N.G., Novyc'kyj V.V., Babij I.P., Aleksjejeva T.S. Suchasni mozhlyvosti cilisnoi' funkcional'noi' ocinky arteriovenoznoi' rivnovagy v zamknenij sudynnij systemi na makro- ta mikrorivni. Kyiv: NMCUZMD «Istyna», 2006 [in Ukrainian].
6. Lushhyk U.B., Novyc'kyj V.V. Dejaki aspekty prykladnoi' pryzhyttjevoi' gemodynamiky v epohu vizualizujuchyh tehnologij. Kyiv: NMCUZMD «Istyna», 2005 [in Ukrainian].
7. Chernuh A.M., Aleksandrov P.N., Alekseev O.V. Mikrocirkuljacija. Moskva: Medicina, 1975 [in Russian].
8. Begun P.I., Afonin P.N. Modelirovanie v biomehanike. Moskva: Vysshaja shkola, 2004 [in Russian].
9. Lushhyk U.B., Novyc'kyj V.V., Kolosova Ju.O., Babij I.P., Aleksejeva T.S. Suchasni mozhlyvosti kapiljaroskopii'. Kyiv: NMCUZMD «Istyna», 2005 [in Ukrainian].
10. Lushhyk U.B. ta in. Prylad dlja rejestracii' kapiljarnogo krovotoku. Patent Ukrai'ny na korysnu model' N 22944 [in Ukrainian].
11. Lushhyk U.B ta in. Sposib ocinky porushen' mikrocyrkuljacii' v normi ta pry patologii' u ljudej riznogo viku za dopomogoju metodu kapiljaroskopii'. Patent Ukrai'ny N 67709 A [in Ukrainian].
12. Bojun V.P. ta in. Sposib neinvazijnogo vymirjuvannja krovonapovnennja diljanok tila ta prystrij dlja jogo realizacii'. Patent Ukrai'ny N 71984 [in Ukrainian].
13. Bojun V.P. ta in. Sposib neinvazijnogo doslidzhennja stanu mikrocyrkuljatornoi' lanky systemy krovoobigu ta prystrij dlja jogo realizacii'. Patent Ukrai'ny N 72016 [in Ukrainian].
14. Bojun V.P. Intelektual'ni videosystemy real'nogo chasu. Praci mizhnarodnoi' konferencii' «50 rokiv Instytutu kibernetyky im. V.M. Glushkova NAN Ukrai'ny». Kyiv: IK NANU, 2008. S. 177-181 [in Ukrainian].
15. Lushhyk U.B., Novyc'kyj V.V. Dejaki aspekty prykladnoi' gemodynamiky v epohu pryzhyttjevyh vizualizujuchyh tehnologij. Kyiv: NMCUZMD «Istyna», 2005 [in Ukrainian].
16. Lushhik U.B., Novickij V.V., Kolosova Ju.A. Sovremennye vozmozhnosti kapilljaroskopii. Kyiv: NMCUZMD «Istina», 2004 [in Russian].
17. Lushhyk U.B. ta in. Sposib ul'trazvukovoi' diagnostyky stanu sudyn golovnogo mozku. Patent N 10262 A [in Ukrainian].
18. Lushhyk U.B., Novyc'kyj V.V. Polivektorna dynamichna diagnostyka sudynnoi' systemy jak suchasna innovacijna medychna tehnologija: vid lokal'nyh obstezhen' do integratyvnogo rozuminnja cilisnoi' systemy. Medychna tehnika. 2008. No 3: 64-67 [in Ukrainian].