Ash and Ash-slag Waste as Multifunctional Raw Material

1Kashkovsky, VI
1Yevdokymenko, VO
1Kamenskyh, DS
1Tkachenko, TV
2Vakhrin, VV
1Institute of Bioorganic Chemistry and Petrochemistry, NAS of Ukraine
2LLC "Polycrystal"
Nauka innov. 2017, 13(4):54-64
https://doi.org/10.15407/scin13.03.054
Section: Research and Engineering Innovative Projects of the National Academy of Sciences of Ukraine
Language: Ukrainian
Abstract: 
The research deals with developing methods for the efficient use of ash and ash-slag waste, in particular, for fixation of municipal wastes (raw and digested sludge, redundant or deposited sediments), for obtaining of amorphous high-clean silicon dioxide; and for purification of circulating supernatant water of aeration stations.
Keywords: amorphous silica, ash, ash-slag, filtration, fixation, sorption
References: 
1. Kizil'shtejn L.Ja., Dubov N.V., Shpicgluz A.L. Komponenty zol i shlakov TJeS. Moskwa, 1995. 176 p. [in Russian].
2. Pagul`nov P.P., Sumarokov M.V. Utilizaciya promyshlennyh othodov. Moskwa, 1990. 352 p. [in Russian].
3. Shpirt M.Ja. Bezothodnaja tehnologija. Utilizacija othodov dobychi i pererabotki tverdyh gorjuchih iskopaemyh. Moskwa, 1986. 255 p. [in Russian].
4. Marvelde I.H.B., Lans W.G., Verbeek E. Tydschr. Watervoorz en afvalwater behandel. 1994, 27 (9): 242-245.
5. Janchev V.K. Gidrohimicheskie osobennosti ispol'zovanija zoloshlakov teplovyh jelektrostancij. Problemy sbora, pererabotki i utilizacii othodov: Sb.nauchn.statej. Odessa: 2000 [in Russian].
6.  Kashkovs'kyj V.I., Kukhar V.P. Sposobi zneshkodzhennia visokotoksichnikh stokiv zvalishch tverdikh pobutovikh vidkhodiv. Nauka innov. 2005, 1(6):107-116 [in Ukrainian].
https://doi.org/10.15407/scin1.06.107
7. Patent of Ukraine No. 62635. Kashkovs'kyj V.I., Vojnovs’kyj Vol.V., Vojnovs’kyj Vik.V. Sposib zakriplennja visokotoksichnikh ridkikh stokiv mis’kich zvalishch tverdikh pobutovikh vidkhodiv [in Ukrainian].
8. Lihachev N.I., Larin I.I., Haskin S.A. Kanalizacija naselennyh mest i promyshlennyh predprijatij. Moskwa, 1981. 639 p. [in Russian].
9. Lur'e Ju.Ju., Rybnikova A.I. Himicheskij analiz proizvodstvennyh stochnyh vod. Moskwa, 1966. 278 p. [in Russian].
10. Kashkovs'kyj V.I., Yevdokymenko V.O., Kamens'kykh D.S., Yevdokymenko O.M. Sposib znevodnennia osadiv stichnykh vod z vykorystanniam elementiv tekhnolohii GroTube na Bortnyts'kij stantsii aeratsii. Nauka innov. 2014, 10(1):32-42 [in Ukrainian].
https://doi.org/10.15407/scin10.01.032
11. Patent of Ukraine No. 107266. Kashkovs'kyj V.I., Yevdokymenko V.O., Kamens'kykh D.S., Yevdokymenko O.M., Tsimbalenko V.M. Sposib vidalennia vodi z osadiv promislovo-pobutovikh stichnikh vod [in Ukrainian].