Застосування ендофітних бактерій для адаптації рослин картоплі in vitro до умов ex vitro з метою захисту посадкового матеріалу від фітопатогенів

ЗаголовокЗастосування ендофітних бактерій для адаптації рослин картоплі in vitro до умов ex vitro з метою захисту посадкового матеріалу від фітопатогенів
Тип публікаціїJournal Article
Year of Publication2010
АвториАрданов, ПЄ, Лященко, СВ, Подоліч, ОВ, Рязанцев, ВБ, Заєць, ІЄ, Козировська, НО
Short TitleNauka innov.
DOI10.15407/scin6.06.051
Об'єм6
Проблема6
РубрикаНауково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України
Pagination51-55
МоваУкраїнська
Анотація
Закладено наукову основу для розробки біотехнології адаптації рослин картоплі in vitro і праймування її природної імунності ендофітними бактеріями. Бактеризація оздоровленої картоплі штамами Methylobacterium radiotolerans ІМБГ290 та Pseudomonas putida ІМБГ294 при переведенні до умов ex vitro дала можливість підвищити приживлення рослин і сформувати повноцінну розсаду, а також уникнути обов’язкового застосування високовартісних пестицидів. Урожайність мінібульб у розсади, отриманої від оброблених бактеріями живців, перевищила контрольні більш ніж на 50%. Крім того, зросла кількість і маса бульб. Праймуючий потенціал M. radiotolerans ІМБГ290 проти патогенів картоплі з різними стратегіями враження є сортоспецифічним. Позитивний ефект від праймування рослин, отриманий після обробки живців при мікророзмноженні, зберігається у наступному поколінні.
Ключові словаадаптація ex vitro, ендофітні бактерії, захист картоплі, картопля in vitro
Посилання
1. Подоліч О.В., Литвиненко Т.Л., Вознюк Т.М. та ін. Виявлення угруповань ендофітних бактерій в асептичних рослинах картоплі після інокуляції Pseudomonas sp. ІМБГ 163 // Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. − 2006. − № 18. − С. 165−170.
2. Frommel M.I., Novac J., Lazarovits G. Growth enhancement and developmental modifications in vitro grown potato (Solanum tuberosum spp. tuberosum) as affected by a nonfluorescent Pseudomonas sp. // Plant Physiol. — 1991. — 96. — P. 928-936.
3. Петак А., Туряница А., Козыровская Н. Изучение влияния бактерий рода Klebsiella на регенерационные процессы // Физиология и биохимия культурных растений. — 1998. — 28, N 4. — С. 240-246.
4. Kozyrovska N., Petak A., Belavska N., et al. Inter relationships of Klebsiella with the plant: early events // Abstract Book 10th International Congress on Nitrogen Fixation (28 May — 3 June). — S. Petersburg, Russia, 1995. — P. 134.
5. Ковальчук М.В., Рязанцев В.Б., Костюк І.І., Козировська Н.О. Праймування корисними бактеріями в технологічному процесі клонального мікророзмноження картоплі // Вісн. aграр. науки. — 2005. — N 7. — С. 43-45.
6. Podolich O.V., Ardanov P.E., Voznyuk T.M., et al. Endophytic bacteria from potato in vitro activated by exogenic non-pathogenic bacteria // Biopolymers and Cell. − 2007. — 23, N 1. — P. 21-28.
7. Podolich O., Laschevskyy V., Ovcharenko L., et al. Methylobacterium sp. resides in unculturable state in potato tissues in vitro and becomes culturable after induction by Pseudomonas fluorescens IMGB163 // J. Appl. Microbiol. — 2009. — 116. — P. 728-739.
8. Zaetz I. E., Коzyrovska N.O. Effect of a bacterial consortium on oxidative stress in soybean plants in cadmiumcontaminated soil // Biopolymers and Cell. — 2008. — 24, N 3. − P. 246-253.
9. Ковальчук М.В., Рязанцев В.Б., Костюк І.І., Козировська Н.О. Біопраймування у технологічному процесі клонального мікророзмноження картоплі (Solanum tuberosum L.) // Вісник аграрної академії наук. — 2005. — N 7. — С. 43-45.
10. Sziderics A.H., Rasche F., Trognitz F., et al. Bacterial endophytes contribute to abiotic stress ada ptation in pepper plants (Capsicum annuum L.) // Can. J. Microbiol. – 2007. — 53. — P. 1195-1202.
11. Yang J., Kloepper J.W., Rye C.M. Rhizosphere bacteria help plants tolerate abiotic stress // Trends in Plant Science. — 2009. — 14. — P. 1-4.
12. Spoel S.H., Johnson J.S., Dong X. Regulation of tradeoffs between plant defenses against pathogens with different lifestyles // Proc Natl Acad Sci. USA. — 2007. — 104. — P. 18842-18847.
13. Trognitz F., Scherwinski K., Fekete A., et al. SchmittKopplin P., Trognitz B., Sessitsch A. Interaction between potato and the endophyte Burkholderia phytofirmans // Tagung der Vereinigung der Pfl anzenzüchter und Saatgutkaufleute Österreichs. — 2008. — P. 63-66.
14. Molinier J., Ries G., Zipfel C., Hohn B. Transgeneration memory of stress in plants // Nature. — 2006. — 442. — Р. 1046-1049.
15. Boyko A., Kathiria K., Zemp F.J., et al. Transgenerational changes in the genome stability and methylation in pathogen-infected plants // Nucleic Acids Res. — 2007. — 35. — P. 1714-1725.