2(5)08

Nauka innov. 2006, 2(5):78-80
https://doi.org/10.15407/scin2.05.078

А. А. Долінський1, Н. О. Шаркова1, Л. Ю. Авдєєва1, А. О. П'янкова2, Н. І. Надточій2
1 Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ
2 Дитяча клінічна лікарня № 9 , Київ

 

Сучасна технологія виробництва функціональних напоїв на основі сої

Розділ: Інноваційні проекти Національної академії наук України
Мова статті: українська
Анотація: Стаття присвячена сучасним тенденціям розвитку технології виробництва функціонального харчування – напоїв на соєвій основі з використанням лецитинових ліпосомних наносистем як носіїв біологічно-активних речовин для підвищення харчової та біологічної цінності продукту. Проведені клінічні дослідження довели високу ефективність соєвих напоїв.
Ключові слова: технологія; обладнання; напої; наносистеми; теплофізичні, гідродинамічні та біохімічні процеси, дискретно-імпульсне введення енергії.

Повний текст (PDF)

Література:
1. Смоляр В. И. Рациональное питание. – К.: Наук.думка, 1991. – 368 с.
2. Политика здорового питания : федеральный и региональный уровни. – Новосибирск: Сиб. унив. Изд-во, 2002. – 344 с.
3. Шаркова Н. О., Преподобнй В. М., Авдєєва Л. Ю. та ін. Нові види соєвих напоїв. // Промышленная теплотехника, 2002. – Т. 24, прилож. к № 4.– С.134–136.