15(4)

Наукові основи інноваційної діяльності

Тугай, О.А., Зельцер, Р.Я., Колот, М.А., Панасюк, І.О.
Організація контролю виконання будівельних робіт з використання дронів і спеціального програмного забезпечення
Мова: Російська
Nauka innov. 2019, 15(4):23-32
|

Повний текст (PDF)

Науково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України

Гончаров, О.А., Баженов, В.Ю., Добровольський, А.М., Проценко, І.М., Найко, І.В.
Новітні досягнення в розробці ерозійних джерел плазми
Мова: Українська
Nauka innov. 2019, 15(4):35-46
|

Повний текст (PDF)

Сидоренко, В.П., Радкевич, О.І., Прокоф’єв, Ю.В., Таякін, Ю.В., Єременко, В.М.
Інноваційна розробка координатно-чутливого детектора сфокусованих іонних пучків для спектроскопії
Мова: Українська
Nauka innov. 2019, 15(4):47-61
|

Повний текст (PDF)

Пономарьов, О.Г., Ребров, В.А., Колінько, С.В.
Устаткування протонно-проеменевої літографії на базі електростатичного прискорювача для фабрикації 3D мікро- і наноструктур
Мова: Російська
Nauka innov. 2019, 15(4):62-69
|

Повний текст (PDF)

Васько, А.А., Марченко, О.А., Наумовець, А.Г., Браун, О.М.
Дослідження трибологічних властивостей моношарових плівок n-алканів на атомногладкій поверхні золота
Мова: Українська
Nauka innov. 2019, 15(4):70-77
|

Повний текст (PDF)

Жарков, І.П., Сафронов, В.В., Ходунов, В.О., Коновал, В.М., Маслов, В.О., Селіванов, О.В., Солонецький, А.Г., Стрельчук, В.В., Ніколенко, А.С., Циканюк, Б.І.
Комплекс кріогенної апаратури для інфрачервоного Фур'є-спектрометра Bruker Vertex 70v
Мова: Українська
Nauka innov. 2019, 15(4):78-87
|

Повний текст (PDF)

Загальні питання сучасної науково-технічної та інноваційної політики

Гаркушенко, О.М., Князєв, С.І.
Аналіз економіко-математичних моделей впливу інформаційно-комунікаційних технологій на результати виробництва: чи існує парадокс Солоу?
Мова: Українська
Nauka innov. 2019, 15(4):5-19
|

Повний текст (PDF)

Правова охорона інтелектуальної власності

Кодинець, А.О., Майданик, Л.Р.
Комерціалізація прав інтелектуальної власності як основа інновацій
Мова: Англійська
Nauka innov. 2019, 15(4):91-102
|

Повний текст (PDF)