Редакційний штат

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР
Семиноженко Володимир Петрович
Україна
Академік НАН України
Доктор фізико-математичних наук
Професор
Член Президії Національної академії наук України
e-mail: Office.nesc@nas.gov.ua

 

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

 

 

 

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

Андон Пилип Іларіонович
Україна
Академік НАН України
Доктор фізико-математичних наук
Професор
Директор Інституту програмних систем НАН України
e-mail: iss@isofts.kiev.ua

Блюм Ярослав Борисович
Україна
Академік НАН України
Доктор біологічних наук
Професор
Директор Державної установи «Інститут харчової біотехнології та геноміки» НАН України
e-mail: yablume@univ.kiev.ua

Бобало Юрій Ярославович
Україна
Доктор технічних наук
Професор
Ректор Національного університету «Львівська політехніка»
e-mail: rector@lp.edu.ua

Булат Анатолій Федорович
Україна
Академік НАН України
Академік-секретар Відділення механіки НАН України
Доктор технічних наук
Професор
Директор  Інституту геотехнічної механіки НАН України,
Голова Придніпровського наукового центру Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України
e-mail: nanu@igtm.dр.ua

Вишневський Валентин Павлович
Україна
академік НАН України
Доктор економічних наук
Професор
Завідувач відділу фінансово-економічних проблем використання виробничого потенціалу Інституту економіки промисловості НАН України
e-mail: vishnevsky@nas.gov.ua

Гдоутос Еммануель Е.
Греція
Доктор механічних наук
Професор
Голова Академії Афін
Голова Школи Інженерії ICF14 | ICEM 17
e-mail: egdoutos@civil.duth.gr

Гриньов Борис Вікторович
Україна
Академік НАН України
Доктор фізико-математичних наук
Професор
Директор Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України
e-mail: grinyov@isc.kharkov.com

Гук Ігор
Австрія
Доктор медичних наук
Професор
Тимчасовий голова відділення судинної хірургії Медичного універститету Відня
e-mail: ihor.huk@meduniwien.ac.at

Карбовнічек Мірослав
Польша
Доктор інженерних наук
Професор
Проректор з загальних питань AGH Університету Науки і Технології
e-mail: mjn@agh.edu.pl

Лібанова Елла Марленівна
Україна
Академік НАН України
Доктор економічних наук
Професор
Директор Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України
e-mail: demography@idss.org.ua

Маліцький Борис Антонович
Україна
Доктор економічних наук
Професор
Директор Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України
e-mail: malitsky@nas.gov.ua

Шталь Ян-Ерік
Швеція
Доктор технічних наук
Професор
Науковий консультант Технологічного центру виробництва в Західному Університеті
Професор промислового виробництва Департаменту Виробництва і Матеріалознавства Лундського Університету
e-mail: jan-eric.stahl@iprod.lth.se

Шух Клаус
Австрія
Доктор економічних наук
Заступник директора з наукової роботи Центру соціальних інновацій у м. Відень
e-mail: schuch@zsi.at